LAMMP

Hoe gebruikersgedrag beïnvloeden om circulariteit en energiegebruik te optimaliseren

Waar veel initiatieven rond circulariteit zich beperken tot de binnenste cirkel van het verhaal (de producten, de materialen, het materiaalgebruik), is het ook noodzakelijk om onze mindset en gedrag te veranderen, willen we de circulaire economie doen slagen. Daar speelt dit project op in.

Nudging’ is een verzamelnaam voor gedragsinterventies die als doel hebben om gewenst gedrag te promoten. Keuzevrijheid staat daarbij centraal. Positieve keuzes worden op een subtiele manier naar voor geschoven, zonder de andere keuzeopties weg te nemen of te benadelen.

Door het implementeren van digitale en architecturale ‘nudges’ in gebouwen wil LAMMP met zijn projectpartners het gedrag van mensen proberen te beïnvloeden om een meer circulaire houding aan te nemen. Er zijn verschillende interpretaties van circulariteit, maar in essentie komt het er steeds op neer dat er een transitie nodig is van de 'take, make, dispose' houding, naar een circulair gebruik van materialen.

Binnen dit project willen de partners onderzoeken:

  • welke bestaande gedragswetenschappelijke inzichten ze kunnen aanwenden om mensen aan te sporen om circulair gedrag te vertonen,
  • hoe ze deze inzichten kunnen toepassen om digitale en/of architecturale nudges te creëren die ze kunnen toepassen in gebouwen,
  • wat de impact is van specifieke digitale/architecturale nudges op het al dan niet vertonen van circulair gedrag bij mensen die in de gebouwen aanwezig zijn.

Antwerp Management School stelt haar gebouwen ter beschikking voor dit experiment.