Kringloop-boeren bij Heirbaut

Toekomstbestendige landbouwbedrijven met een beperkte milieu-impact

Heb je al eens gehoord van carbon credits? Voor de landbouwers van Heirbaut is deze term allesbehalve vreemd. Zij zijn namelijk actief bezig met 'Carbon Farming'. Ze leveren een eigen bijdrage aan de klimaatmitigatie door reststromen uit de ene fase te hergebruiken als grondstoffen voor de volgende fase.

In vijf doelgerichte stappen hebben ze een gesloten bedrijfskringloop gecreëerd die volledig draait om circulaire landbouw. Heirbaut benut mestgassen uit de stal (de koeien grazen 8 uur in de weide elke dag) én de talrijke zonnepanelen op het dak, om energie te produceren. De veehouderijtak zoveel mogelijk in balans brengen gaat dus hand in hand met energieopwekking die de uitstoot doet dalen.

Overtollig gras wordt geperst om de eenvoudige reden dat grasland via fotosynthese uitstekend CO2 uit de lucht kan opnemen. Door stikstof en eiwitten uit dit grassap aan algen toe te dienen, worden de eiwitten uit gras finaal een voedingsbron voor mensen. Het is hierbij cruciaal om de celwand van de algen te breken, zodat de eiwitten verteerbaar worden voor menselijke consumptie.

Tegelijkertijd dragen deze algen bij aan de CO2-afname via fotosynthese, wat een extra voordeel met zich meebrengt. De algen die Heirbaut kweekt, hebben de naam Chlorella. Deze eiwitbron is vergelijkbaar met die van een kippenei, met het belangrijke verschil dat Chlorella plantaardig is en aanzienlijk minder verzadigde vetten bevat.

In de volgende fase wordt niet meer alleen ruwvoer voor Heirbauts koeien geproduceerd, maar ook wintergraan voor menselijke consumptie. Hierdoor kan de import van graan dalen. Naast diervoeding en graan, zet Heirbaut ook in op de teelt van hennep. De hennepzaden hebben (na analyse) hun nut in voeding en men capteert koolstof met de hennepvezel die gebruikt wordt in duurzame woningbouw.

Kijk je dan vanuit je duurzame huis uit op deze koeien in de wei, met focus op zowel mens als milieu, dan is de kringloop voltooid.