Kerelsplein circulair water

Slim regenwaterbekken lost wateroverlast op en voorziet sport, school en jeugdvoorzieningen van water

De site Kerelsplein te Roeselare is een stedelijk sport- en speelplein met verschillende faciliteiten aan de rand van Roeselare. Aggeres wil in samenwerking met Aquafin en de stad Roeselare een innovatief stedelijk water-retentiebekken bouwen op deze site. Het retentiebekken zal voor de eerste maal meerdere functies combineren, namelijk vasthouden, hergebruik en infiltratie van regenwater. Daarmee vangen we drie vliegen in één klap:

  • We pakken de wateroverlast in de omgeving van de Collievijverbeek aan. Door het water van de site - met een verharde oppervlakte van ca 11.000 vierkante meter - niet meer naar de Collievijverbeek te laten stromen, verminderen we de belasting van die beek.
  • De site heeft ook een grote waterbehoefte: de sanitaire blokken in de sportaccomodaties, jeugdwerking en de school en het voetbalveld kunnen worden regenwater gana gebruiken in plaats van leidingwater.
  • We combineren het retentiebekken met een infiltratiebekken. Door een slimme sturing tussen beide bekkens zal een gedeelte van het regenwater in de bodem geïnfiltreerd worden. En dat is dan weer goed is voor het grondwaterpeil in onze regio.

Download pdf bestand

Aggeres

Partners Aquafin, Stad Roeselare

Sectoren