Imog

Afvalintercommunale wordt regionale katalysator voor de circulaire economie

Imog is één van de tien organisaties die zich in het kader van het doe-netwerk verdiepen in de mogelijkheden van de circulaire economie. Onder de professionele begeleiding van adviesbureau Möbius gaat een groep stakeholders aan de slag om een visie te formuleren en de meest kansrijke thema’s te verkennen.

Wist je dat er nog negen andere projecten en lokale besturen ondersteuning krijgen en aan de slag gaan? Kortrijk, Halle, Intradura, Kampenhout, Oostende, Sint-Niklaas/Temse, Roeselare, Turnhout en Hasselt. Dit levert een schat aan ideeën op voor lokaal beleid. Op de website www.lokaalcirculair.be verschijnt binnenkort een overzicht.

Wie ben je en wat wil je met dit begeleidingstraject bereiken?

“Ik ben Koen Delie, manager interne en externe communicatie bij Imog. Het is nuttig tijdig onze visie te evalueren en te actualiseren “Waarvoor staat Imog?” Imog wil haar visie en missie afstemmen op de vragen “Waar staat Imog voor in 2030 – 2050”, “Wat verwachten de vennoten van Imog” en “Wat kan Imog betekenen voor haar vennoten”? Via een participatief traject, met debat en externe input kunnen verschillende thema’s worden aangekaart.

Om met het draagvlak te verbreden en zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen van steden en gemeenten, betrekken we externe experten, relevante personen vanuit de vennoten en het management van Imog. Periodieke klankbordwerkgroepen met externe adviseurs Filip de Rynck, Geert Janssens en Christof Delatter worden aangevuld met per thema verschillende afgevaardigden van de gemeenten-vennoten. Met Möbius als externe facilitator kunnen we dit allemaal vorm geven.”

Wat houdt het begeleidingstraject precies in?

“Samen met afgevaardigden van de 11 gemeenten – Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Kruisem, Spiere-Helkijn, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem – wil Imog toewerken naar een circulaire ambitie voor de regio en de circulaire opportuniteiten identificeren waarop men kan inspelen. We doen dit in drie sessies en korte afstemmingsmomenten tussendoor. We krijgen ook input van Möbius, die mee nadenkt over de sterktes van de regio en Imog.

We denken na over de verbindende en katalyserende rol die Imog kan opnemen in de circulaire transitie van de regio. Als resultaat werken we toe naar een voorstel van een aantal mogelijke impactvolle circulaire projecten voor Imog, op te zetten in samenwerking met verschillende lokale spelers.“

Wat zijn de geleerde lessen uit het traject?

Het is te vroeg voor een volledige evaluatie, maar het is mooi om te zien dat er stevige ambities op tafel kwamen. De rollen van Imog als logistieke spil, maar ook als verbinder en aanspreekpunt zijn zeer interessant. We zien ook kansen in de sectoren voeding en textiel. En de nood aan een regiobrede samenwerking werd ook zeer duidelijk. “

 

Imog

Organisaties