Iedereen in Vlaanderen naar circulair en waterneutraal watergebruik

Vlaamse huishoudens verzamelen en zuiveren hun water zelf

Vlaanderen kent een hoge mate van waterstress: beleid, bedrijven en burgers zijn op zoek naar nieuw oplossingen om ons water beter te beheren.

Wij ontwikkelden een systeem om regenwater maximaal in te zetten in huishoudens en om het water na gebruik te zuiveren voor (opnieuw) hergebruik of proper af te voeren. Zo creëren we dus waterneutrale woningen. We hebben het systeem vandaag al toegepast in de autonome bio-ecologische kaswoning van Kaseco en krijgen steeds meer vragen om dergelijke systemen ook elders toe te passen.

We willen in verschillende types woningen testinstallaties plaatsen, om te leren uit de praktijk, en antwoorden te geven over de waterkwaliteit in de (zoveel mogelijk) gesloten waterkringloop. We organiseren ook workshops en besteden aandacht aan alle aspecten van geldende regelgeving. Zo stellen we burgers in staat om – soms mits samenwerking met buren, gemeente … - zelfvoorzienend te worden in het watergebruik. Tegelijk informeren we burgers en beleidsmakers actief en evidence-based over het anders omgaan met water.