Hybride Wonen

De voordelen van huren en kopen combineren

Het Living Lab Hybride Wonen combineert de voordelen van huren en kopen in een nieuwe soort wooncoöperatie. Om dit project te realiseren, werkt VITO samen met wooninitiatieven van burgers, ontwikkelaars, aannemers, architecten en lokale overheden.

Het huidige woonaanbod stemt niet overeen met de veranderende noden in onze maatschappij. De betaalbaarheid van wonen staat onder druk en er is een groeiende schaarste aan ruimte en materialen. De klassieke woonmodellen zijn vaak (mede) als investering bedoeld en gaan voorbij aan de maatschappelijke meerwaarde.

Een hybride woonconcept tussen huur en koop kan een oplossing bieden. Bewoners worden mede-eigenaar van de gebouwen en hebben dus de voordelen die ze bij het kopen van een woning ook zouden hebben: woonzekerheid, zeggenschap, duidelijkheid over hun woonkost en een mogelijkheid tot kapitaalsopbouw. Tegelijk hebben ze de vrijheid van het huren, want ze beslissen zelf om aandelen te verkopen en uit de coöperatie te stappen. Bovendien ontzorgt hybride wonen van de juridische, organisatorische en technische zaken die komen kijken bij het bouwen en beheren van een gebouw.

Wooncoöperaties zijn een gekend voorbeeld van dit hybride wonen en hebben ondertussen in heel wat EU-landen hun plaats opgeëist. Ondanks positieve signalen vanuit (boven)lokale overheden is dit nog niet zo in België. Via het doe-en-leertraject in het living lab Hybride Wonen wil men dit hybride woonconcept definitief introduceren in het Vlaamse woonlandschap, gekoppeld met veranderingsgericht bouwen om maximaal circulair te zijn.

VITO

Partners Endeavour, Autonoom gemeentebedrijf voor vastgoedbeheer en stadsprojecten VESPA, Groep Van Roey, Archipelago Leuven, Igemo, Abbeyfield Vlaanderen, Deloitte Legal-Lawyers, Stad Gent, Wooncoop, Symbiosis, Trividend - Vlaamse Participatiefonds voor de social

Sectoren

Thema's

Organisaties