Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Het gat in de markt

Afvalstromen van kringwinkels worden upcycled meubels

 

 
 

Met dit project wil ONBETAALBAAR vzw de afvalstromen van kringwinkels transformeren tot bruikbaar meubilair. Met de steun van OVAM zullen ontwerpen en prototypes ontwikkeld worden op basis van voorwerpen die in kringwinkels veelvuldig bij het afval belanden. Aan de hand van deze ontwerpen zal ONBETAALBAAR kringwinkel-medewerkers opleiden om de afvalstroom van hun organisatie te activeren. Daarnaast zullen de ontwerpen ook gedeeld worden met het grote publiek, zodat ook zij hun afval een nieuw leven kunnen geven. Ateljee vzw, uitbater van een aantal kringwinkels in Gent en omstreken, werd bereid gevonden om de resultaten van het project in haar werking te integreren. Indien succesvol, zal het project ook in andere Vlaamse kringwinkels worden toegepast.

De ontwerpen moeten:

  • bestaan uit minstens 75% gerecupereerde materialen
  • eenvoudig te vervaardigen zijn door de medewerkers van Ateljee
  • in staat zijn om zonder kwaliteitsverlies veelvuldig gebruikt te worden

Op basis van de ontwerpen worden vervolgens prototypes gebouwd, zodat complicaties die op papier verborgen bleven zichtbaar worden en het mogelijk wordt om de verschillende stappen in het productieproces te visualiseren. Dat laatste is van groot belang voor het volgend stadium in het ontwikkelingsproces, met name de realisatie van een productieplan per ontwerp. Dit document omvat immers een technisch stappenplan op basis van het digitaal ontwerp, dat het traject van afval tot afgewerkt meubelstuk gedetailleerd toelicht. Aan dit document wordt ook de bill of materials toegevoegd, die duidelijk aangeeft welke materialen en hoeveelheden benodigd zijn om een exemplaar van het ontwerp te verwezenlijken.

De prototypes zullen zowel intern als extern worden getest op hun esthetische waarde, duurzaamheid en comfort. Op basis van de bemerkingen worden de ontwerpen, prototypes en plannen voor een laatste keer aangepast.

De commercialisering spitst zich toe op twee domeinen: enerzijds is er de gerichte communicatie naar kringwinkels met het voorstel om het project ook op hun afvalstroom toe te passen en anderzijds beschikt ONBETAALBAAR omwille van dit project ook over de mogelijkheid om bepaalde meubelstukken in serie te (laten) produceren, waardoor het kan meedingen naar meer uitgebreide interieuropdrachten voor bedrijven of overheden.

 
 

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

 

 
 

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

 

 
 

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?