Het gat in de markt

Afvalstromen van kringwinkels upcyclen naar bruikbaar meubilair

ONBETAALBAAR vzw is een denktank die projecten rond afgedankte materialen bedenkt en streeft naar materialisme met meer emotie. Met het project PROTOTYPES sloegen wij de handen in elkaar met acht ontwerpers en zes maatwerkbedrijven om nieuw meubilair te creëren uit bruikbare rest- en afvalstromen.

ONBETAALBAAR en de ontwerpers stonden samen met gespecialiseerde bedrijven in voor het ontwerp en de zoektocht naar duurzame materialen. Uit die samenwerking ontstonden acht prototypes. Het opvolgen van de prototypes en verder perfectioneren van het productieproces gebeurde in overleg met de maatwerkbedrijven. Dit ontwikkelde werkmodel creëert voor alle partners interessante economische opportuniteiten die perfect passen in onze visie rond hergebruik en emotioneel materialisme.

De acht prototypes zijn een reeks van uiteenlopende bruikbare objecten (lamp, tafel, stoel, zitmeubel, bijzettafel ...) die tegelijk beschikken over een zekere esthetische en ethische waarde. Dat biedt ons de mogelijkheid om onze visie ruimer te verspreiden en een breder of nieuw publiek te bereiken: we bewijzen visueel dat uit restmaterialen nog zeer aantrekkelijke objecten kunnen voortkomen.

De productieprocessen staan op punt voor een eerste opschaling. Dankzij nieuwe externe partnerships kunnen onze ontwerpen het atelier overstijgen.

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. We creëerden acht prototypes die allen bestaan uit minstens 75% gerecupereerde materialen, eenvoudig te vervaardigen zijn door maatwerkbedrijven en die zonder kwaliteitsverlies veelvuldig gebruikt kunnen worden.
  2. Er ontstond een intensieve samenwerking met meerdere maatwerkbedrijven. Dat creëerde werkgelegenheid voor maatwerkbedrijven die goed zijn in het seriewerk nodig bij bepaalde ontwerpen, terwijl wij zo meer tijd konden investeren in denkwerk en ontwerp.
  3. Door prototypes te ontwikkelen uit restmaterialen, helpen we de afvalberg te verkleinen, al is de reële impact nog beperkt. We werken momenteel vooral op ideologisch en inspirerend niveau: we tonen aan dat het mogelijk is uit restmaterialen aantrekkelijke objecten te creëren.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Aanvankelijk wilden we prototypes ontwikkelen op basis van moeilijk te verwerken afvalmaterialen. Al snel bleek dat te complex om een uniform productieproces op te starten. Ook de regelgeving en veiligheidsvoorschriften bij grotere productieoplages en voor gebruik in publieke ruimtes vormen een drempel.
  2. Hoewel we ons ecologisch steentje bijdragen door te werken met restmaterialen, vergt het een doorgedreven specialisatie om een substantiële impact te hebben, alsook grote opdrachtgevers en grote bestellingen. Daarvoor moeten we ons productieproces eerst verder optimaliseren.
  3. De prijs van onze objecten is momenteel te hoog voor de particuliere markt die voorrang geeft aan lagere prijzen via online verkoop, IKEA ... Prijszetting blijft een moeilijke oefening: hoe een breed publiek aantrekken via een betaalbare prijs die toch kostendekkend en eerlijk is?
  4. We hebben nog een tekort aan werk- en stockageruimte om de prototypeproductie op te schalen. Ook is er nood aan prefinanciering voor investeringen die we zelf niet kunnen maken. Een systeem van prefinanciering door (toekomstige) gebruikers of ambassadeurs kan een oplossing vormen.
8 prototypes
8 ontwerpers
6 maatwerkbedrijven

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

ONBETAALBAAR gaat verder op de ingeslagen weg: afval- en reststromen upcyclen tot bruikbare objecten met een hoge esthetische waarde, vervaardigd op sociaal-ethische wijze.

Een volgende stap wordt het verder uitwerken, verfijnen en uitvoeren van een marketingplan. In plaats van een klassieke verkoopaanpak, willen we een gebruikerscommunity oprichten. Die bestaat uit ambassadeurs die nauw betrokken worden bij de ontwikkeling van nieuwe prototypes, die helpen onze ideeën verspreiden, maar ook bereid zijn te helpen prefinancieren. Zo willen we een soort huur-koopsysteem opzetten waarbij een gebruiker op het eind van het jaar beslist om de gehuurde objecten te houden voor een extra bijdrage, of het huurcontract verlengt en het oude object door een nieuw vervangt.

Ook de integratie van prototypes in andere (interieur) opdrachten willen we verder opschalen: in elke opdracht die we binnenhalen willen we één of meerdere prototypes verwerken, als een soort signatuur van ONBETAALBAAR.

Verder willen we nog acht externe verkooppunten voor onze prototypes. Die moeten leiden tot een bredere verspreiding van onze objecten én ons gedachtengoed. Zo willen we onze prille partnerships met DOX, Showtex, NNOF en BULO consolideren en blijven we verder in gesprek met Kringwinkel Ateljee.