Hennep+ Living Lab

Onderzoek naar toepassingsmogelijkheden voor industriële hennep

Het Living Lab Hennep+ zet in op industriële hennep en andere duurzame bio-gebaseerde metalen en processen of combinaties van deze materialen. Daarmee willen de partners nieuwe mogelijkheden voor waardecreatie uitwerken, waarbij hennep gebruikt wordt als isolatiemateriaal, composieten of textiel.

Terwijl het denkbeeld rond hennep evolueert, worden steeds nieuwe toepassingsmogelijkheden voor het gewas uitgewerkt. Het Living Lab Hennep+ werkt rond die toepassingsmogelijkheden in de bouw- en maakindustrie. Hiervoor brengt het project verschillende actoren samen om hennepteelt in Vlaanderen en Europa aan te moedigen en te faciliteren. Via co-creatie wil het project de ontwikkeling van innovatieve en biogebaseerde producten met hennepbiomassa aantonen en stimuleren.

Dit living lab werkt aan een betere afbakening van de uitdagingen en opportuniteiten, met inbegrip van een netwerk van actoren die bereid zijn rond dit thema te werken. Er worden prototypes en karakterisering van de impactfactoren ontwikkeld, gelinkt aan de materiaalvoetafdruk- en vermindering van de broeikasgasuitstoot. Op systeemniveau werkt men aan een mindset shift rond de waardeketen van hennep.

UGent

Partners B & R, Trafiroad, SUREAL, Storm, Wolf & Partners, Unilin, Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland, META ARCHITECTUURBUREAU, Arteveldehogeschool, Re-Vive

Sectoren

Organisaties