Green Deal Huren en Delen

Hoe kan huren en delen van materiaal vereenvoudigd worden

Het Living Lab Green Deal Huren en Delen onderzoekt hoe het huren en delen van materiaal vereenvoudigd kan worden om onze materiële voetafdruk te verminderen. Tegelijk willen de partners dit doortrekken tot in de kern door te kiezen voor ecodesign en materialen met een lange levensduur en in te zetten op onderhoud, herstel en hergebruik.

Veel producten in onze economie gebruiken we maar tijdelijk of af en toe. Door deze te gaan huren of delen creëren we de mogelijkheid om met een gelijke levenskwaliteit onze materiële voetafdruk drastisch te verminderen. Tegelijk ontstaat de mogelijkheid om een economische en circulaire waarde te creëren. Dat potentieel wordt op dit moment nog onvoldoende benut omdat huur- en deelbedrijven niet genoeg gebruikers aantrekken. Bovendien is er een proces van servitisatie en digitalisatie nodig om huren en delen mogelijk te maken.

Dit living lab wil de huur- en deelsector versterken en verder naar de kern van de circulaire economie trekken door te kiezen voor ecodesign, kwaliteitsvolle materialen met een lange levensduur, combinatie met diensten voor onderhoud en herstel (product-service systeem), hergebruik en hoogwaardige recyclage op het einde van de levensduur. Via de Green Deal Huren en Delen willen de partners de aanbieders van huur- en deeldiensten met elkaar verbinden. Dit kan een enorme hefboom zijn voor ondernemerschap, efficiënter materiaalgebruik in een circulaire economie, lokale tewerkstelling en meer duurzaamheid.

Meer info is te vinden op de website https://hurendelen.be/ en via LinkedIn https://www.linkedin.com/company/green-deal-huren-en-delen/

WijDelen

Partners VITO, Strategies and Leaders, MaDe, Switchrs, UGent

Sectoren

Thema's

Organisaties