Gereedschappenbib MAAKbar

Een plek om te leren herstellen, hergebruiken en meer te delen

Bij de start van dit project werd er eerst ingezet op de oprichting van het repairplatform Maakbaar Leuven. We gingen gesprekken aan met organisaties die zich wilden engageren binnen het platform, en schreven een charter uit dat door alle partners werd ondertekend. Maakbaar Leuven is een online en offline deelplatform van kennis, expertise en materiaal voor het herstellen van (her)bruikbare spullen in een slimme en circulaire stad.

Later maakten we werk van de opstart en verdere uitbouw van de MAAKbar. Dit unieke concept ontstond uit de samensmelting van de jarenlange ervaring van de projectcoördinator met repaircafés in Leuven én de inbreng van vrijwilligers die voortkwam uit een participatief burgertraject.

De MAAKbar is een duurzame ontmoetingsplek waar hergebruik, delen en herstellen centraal staan. Daarbij vinden we het belangrijk om van circulaire economie een participatief en een inclusief verhaal te maken.

Gereedschappenbib

Dit is een onderdeel van de MAAKbar. Het is een uitleendienst voor meer dan 300 soorten gereedschap. Lenen kan je door een lidmaatschap aan te maken.

Download pdf bestand

Centrum voor Economische Ongehoorzaamheid (CEO)

Partners Green Office van de KU Leuven, KU Leuven Dienst Duurzaamheid

Sectoren

Thema's

Organisaties

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. We richtten het deelplatform Maakbaar Leuven op, een partnerschap van meer dan 40 verschillende organisaties die allemaal een charter ondertekenden voor meer circulaire economie.
  2. We creëerden de duurzame MAAKbar, een bruisende ontmoetingsplek in Leuven met ruimte voor workshops, een plantenasiel, repaircafés en een gereedschapsbibliotheek. Hergebruik, delen en herstellen staan hier centraal.
  3. De MAAKbar is een bottom-upverhaal, waar vrijwilligers zelf initiatief nemen en er letterlijk en figuurlijk de sleutel mee in handen hebben. Bij ons laatste mondmaskerproject waren er een 1000-tal burgers actief betrokken!
  4. In de MAAKbar is circulaire economie toegankelijk en krijgt het een hoog fungehalte. We staan erop een diverse groep deelnemers te bereiken: expats, studenten, buurtbewoners, nieuwkomers, kansengroepen … Iedereen heeft wel een reden om ons te bezoeken en mee te werken.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Communicatie is heel belangrijk. De crowdfunding bij de opstart van het project was een eerste, belangrijke marketingtool om ons nieuwe concept bekendheid te geven. Door onze sociale media bijna dagelijks te updaten, bleven onze volgers van dichtbij betrokken.
  2. We moeten ruimte laten voor organische groei. Tijdens dit project kenden we onze doelstelling, maar toch lieten we onszelf toe om eens een onbekend zijpad in te slaan, nog steeds binnen het thema circulaire economie uiteraard, omdat daar op dat moment behoefte aan was.
  3. Vrijwilligers leveren een onbetaalbare input. We peilden bij onze bezoekers steeds naar hun interesse en talenten en motiveerden hen mee te werken. Op die manier hebben we veel mensen kunnen stimuleren om zich te engageren.
  4. Kiezen voor een inclusieve en participatieve werking heeft een grote meerwaarde. Door samen te werken met organisaties waar mensen uit kansengroepen het woord krijgen, bereikten we een breed publiek. Dankzij de UiTPAS wordt ook de financiële drempel weggewerkt.
28 Repaircafés
1.000 Bereikte vrijwilligers
100 Duurzame workshops
315 Leden gereedschapsbib

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

Samen met verschillende partners willen we een nieuwe, centrale circulaire plek inrichten. Zo denken we aan de uitbouw van een ‘circulaire concept store’ in een groot pand in centrum Leuven. We willen ons project meer ruimte geven en zullen samenwerken met extra partners, waaronder ondernemers.

Nog een concept voor de toekomst is de MAAKbar Mobiel: een elektrische bakfiets die gereedschap vervoeren en uitlenen makkelijker en toegankelijker maakt. We willen hiermee ook samenwerken met organisaties die zich specifiek richten tot kansengroepen, zoals De Ruimtevaart.

De bakfiets zal daarnaast een deelfiets zijn die mensen kunnen uitlenen om andere zaken in te vervoeren. Tegen de lancering zullen we ook een financieel model met een abonnementssysteem uitgewerkt hebben.

We willen ook in samenwerking met de stad Leuven het concept van ‘herstel- en deelstraten’ lanceren, waarbij buurten en wijken hun eigen MAAKbar-punten oprichten.