Froep

Froep zorgt voor verse soep en lekkere fruitsnacks voor kinderen in het kleuteronderwijs en de lagere school.

Froep staat voor ‘fruit en soep’ op school en is een initiatief van HOST vzw. HOST zet reststromen van BelOrta, de grootste groente- en fruitveiling van België, in als gezonde snacks en soep voor kinderen van de kleuterschool en de lagere school. Elke dag gaat Froep naar de scholen en zorgt daar voor de bedeling op maat van de kinderen en het onderwijsteam.

BelOrta is de grootste groente-en fruitveiling van het land. Dat betekent ook dat de reststromen aanzienlijk zijn. HOST vzw gaat daarmee aan de slag en zet die reststromen in als gezonde snack voor kleuter- en lagere scholen. De verse soep en fruitsnacks worden zo duurzaam mogelijk verwerkt, verpakt en bedeeld.

Dankzij extra steun kunnen ook kinderen uit armoede toegang krijgen tot gezonde snacks zonder dat hun ouders extra moeten betalen. De logistiek en organisatie is volledig verzorgd door Froep, zodat het schoolteam geen extra werk in handen krijgt.

Stad Borgloon zorgt voor een soepkeuken en voor financiering voor zes kleuterscholen. Het Limburgs provinciebestuur financierde de keuken en voor de uitvoering en coördinatie kan HOST rekenen op de steun van IN-Z vzw.

HOST vzw

Partners BelOrta, Stad Borgloon, IN-Z vzw

Sectoren

Organisaties