Footstep

Footstep kwaliteitsvolle producten en diensten voor bedrijven, non-profitorganisaties, overheden en particulieren.

Met de steun van Footstep geeft Verimpex oude inkommatten een tweede leven. De matten zijn gemaakt uit gerecycleerde materialen en worden op het einde van hun levensduur retour gehaald. Footstep herstelt wat mogelijk is, en recycleert de onderdelen waar herstel niet mogelijk is.

Al 30 jaar lang maakt en verkoopt Verimpex inkommatten gemaakt van gerecycleerde materialen. Het bedrijf kiest voor grondstoffen die een lange levensduur hebben, zoals het rubber van vliegtuigbanden. Dankzij een samenwerking met Footstep, krijgen de oude, versleten voetmatten een tweede, derde of zelfs vierde leven.

Footstep is een maatwerkbedrijf in Brugge dat als doel heeft mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt tewerk te stellen. Daarnaast zetten ze nu volop in op circulaire projecten. Sinds 2013 werkt het bedrijf samen met Verimpex, een expert in inkommatten.

Dankzij deze samenwerking ontwikkelden de bedrijven nieuwe technieken waarmee ze de onderdelen van oude voetmatten kunnen sorteren en vervolgens gebruiken als grondstof voor een nieuwe mat. Dat wil zeggen dat de gebruikte matten ontdaan worden van vijzen, aluminium profielen en rubber. Enkel de versleten onderdelen worden vervangen.

Omdat de bedrijven dicht bij elkaar liggen, blijft het transport, en dus ook de CO2-uitstoot, tot een minimum beperkt. Samen bouwen Verimpex en Footstep aan een circulair verhaal, terwijl ze een duidelijke rolverdeling aanhouden: Footstep regelt de demontage zodat Verimpex zich verder kan focussen op de corebusiness.