Food Forest Institute (FFI)

Naar een expertise-centrum voor commerciële voedselbossen

Het Food Forest Institute (FFI) wil van Vlaanderen de koploper maken in commerciële voedselboslandbouw: de meest circulaire vorm van voedselproductie. We zullen drie commerciële voedselbossen aanplanten van 1.5ha bij landbouwers van verschillende achtergronden, om die als testplots te gebruiken.

Definitie commercieel voedselbos: Een circulair landbouwsysteem bestaande uit: meerjarige houtige gewassen (bomen, struiken,…) in polycultuur waarbij gewerkt wordt in verschillende hoogtes waardoor de oppervlakte maximaal benut wordt en een maximale oogst gegarandeerd wordt. Een semi-natuurlijk ecosysteem waarbij, eens geïnstalleerd, weinig tot geen input nodig is van water en externe meststoffen.

FFI

Een expertise-centrum dat consulting, marktanalyses en aanplantingen doet van commerciële voedselbossen voor landbouwers alsook partnerschappen faciliteert tussen voedselboslandbouwers en lokale markten, voedselverwerkingsbedrijven en consumenten.

Hoofddoel

Een circulaire en lokale voedseltransitie stimuleren: voedsel geproduceerd door bomen is robuust en low input. Deze boodschap wordt ook gepromoot bij de consument.

Commensalist

Partners Food Forest, BOS+, Wervel, Dries Delanote, Laurence Claerhout, Bart Van Parijs

Sectoren

Thema's

Organisaties