F2AGRI

Hergebruik van industrieel effluent voor irrigatie in de landbouw

In plaats van zijn gezuiverd afvalwater te lozen in een beek, zal het groenteverwerkend bedrijf Ardo zijn effluent voortaan beschikbaar stellen als irrigatiewater voor de landbouwcoöperatie INERO CVBA waarvan 47 landbouwers lid zijn. Om dit mogelijk te maken zal het water worden gestockeerd in een bekken van 150 000 m³ en vervolgens via 32 km ondergrondse leidingen over ca. 500 ha worden verdeeld. Er zullen 143 afnamepunten worden aangelegd. Landbouwers kunnen hun haspel aansluiten op een afnamepunt en onmiddellijk beginnen met irrigeren. Het irrigatienetwerk zal onder hoge druk en in verschillende lussen kunnen opereren. Zodoende kunnen 10 percelen terzelfdertijd worden beregend. Dit zal de landbouwers wapenen tegen toekomstige droogtes.

Enkel leden van de coöperatie kunnen water afnemen. INERO CVBA zal toezien op een correcte waterverdeling en waterprijs. De prijs per kubieke meter water zal jaarlijks worden begroot om kostenneutraal te zijn: de inkomsten voor het geleverde water moeten de uitgaven voor elektriciteit en onderhoud dekken.

F2AGRI is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

Partners Ardo Inagro Vlakwa Inero CVBA

Sectoren