Expeditie Circulair

Begeleiding van bedrijven bij het zoeken naar een circulair bedrijfsmodel

De interesse in circulair ondernemen en circulaire businessmodellen is de laatste tijd sterk toegenomen, dankzij de succesvolle inspanningen van zowel internationale als Vlaamse organisaties en ondersteund door de beleidsagenda’s.

De transitie naar een circulair bedrijfsmodel is echter complex en laat zich voelen in alle aspecten van de bedrijfsvoering. De zoektocht naar een concreet circulair model brengt bedrijven op onbekend terrein, waar ze zonder duidelijk kompas en routekaart dreigen vast te lopen in obstakels, zoals het vinden van een markt, financieringsbeslommeringen, technische uitdagingen, onzekerheid over economische en milieubaten … De expertise om die vraagstukken op te lossen groeit, maar is verspreid over een veelvoud aan actoren.

Het project Expeditie Circulair! is de zoektocht van vier bedrijven (ETAP, HaTwee, Out Of Use en More) naar een geschikt circulair bedrijfsmodel, onder begeleiding van vier organisaties aan de hand van hun complementaire inhoudelijke kennis en ervaring in procesbegeleiding: VITO, Start it@KBC, Agoria en Sirris.

Het vertrekpunt was dat een duidelijke procesaanpak, onderlinge uitwisseling van ervaringen en toegang tot de inhoudelijke expertise van de begeleiders de transitie naar een circulair model kon versnellen voor deze vier bedrijven.

De inzichten uit dit project bieden een stevige basis om te komen tot een slagkrachtiger ecosysteem voor ondersteuning van circulaire ondernemers in Vlaanderen.

Download pdf bestand

VITO

Partners Start-it@KBC, Agoria, Sirris, ETAP, HaTwee, Out Of Use, More

Sectoren

Thema's

Organisaties

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. De vier bedrijven waren elk afzonderlijk erg geholpen met het traject. Ze gaven aan dat de coaching, de vlotte toegang tot kennis en oplossingen en het uitwisselen van ervaringen belangrijke factoren zijn voor het verdere succes van hun circulaire onderneming.
  2. Het project leverde ons bredere inzichten over circulair ondernemen. Zo onderscheidden we verschillende rollen die van essentieel belang zijn in het landschap van circulaire businessinnovatie alsook de structurele hiaten die ertoe leiden dat die rollen moeilijk tot uiting komen.
  3. Het genetwerkte samenwerkingsmodel dat tijdens dit project tot stand kwam, is zeker ook toepasbaar in andere cases en vormt een stevige basis om te komen tot een slagkrachtiger ecosysteem voor ondersteuning van circulaire ondernemers in Vlaanderen.
  4. We willen onze leerlessen zo ruim mogelijk verspreiden om een meerwaarde te realiseren dat voorbij de vier deelnemende bedrijven reikt. Concrete tips & tricks, eenvoudige tools en inspirerende cases op vlak van circulair ondernemen werden daarom verzameld en online beschikbaar gesteld.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Een vlotte toegang tot kwaliteitsvolle coaching is essentieel. De kennis over duurzaamheid en circulariteit van businessinnovatiecoaches is echter nog te beperkt en moet worden bijgeschaafd. Verder zou ook de overheid het aanbod zichtbaarder en toegankelijker kunnen maken.
  2. Voor starters en kleine KMO’s is coaching bij innovatietrajecten financieel soms moeilijk, zeker aangezien vaak meervoudige expertise nodig is. Partnerschappen tussen verschillende actoren in de markt kunnen een antwoord bieden, net als slimme ondersteuning vanuit de overheid.
  3. De expertise nodig voor een succesvol circulair businessmodel is vaak meervoudig en wordt verspreid aangeboden door een breed gamma aan juristen, accountants, logistieke spelers, duurzaamheidsspecialisten ... Een duidelijk overzicht van welke bedrijven welk type kennis aanbieden, kan de uitrol van circulaire businessmodellen versnellen.
  4. Het vormt voor bedrijven die circulair innoveren een enorme meerwaarde als ze hun inzichten en kennis uit de praktijk onderling kunnen delen. Bestaande netwerkorganisaties zouden bijvoorbeeld specifiekere netwerkactiviteiten kunnen opzetten rond concrete topics voor circulaire ondernemers.