Essenscia CAN (Circulair Aankopen Netwerk)

Circulaire inspiratie voor bedrijven uit de chemische en life sciences sector

Essenscia, de Belgische federatie van de chemische industrie en life sciences, vertegenwoordigt de belangrijkste economische sector van de Vlaamse industrie. Dat betekent dat we over een grote hefboom beschikken om de transitie naar circulaire economie op grote schaal te verspreiden. Wij kunnen immers op onze beurt sectoren inspireren waarvan we de toeleverancier zijn.

Met het project essenscia CAN (Circulair Aankopen Netwerk) willen we bedrijven uit onze sector stimuleren en tools aanreiken om de circulaire economie in te bedden in hun bedrijfsmanagement. Het is een sectorspecifiek lerend netwerk rond circulair aankopen met verschillende inspiratiesessies. Tijdens die sessies sensibiliseren we bedrijven over de voordelen van circulair aankopen en stellen we circulaire businessmodellen voor.

Met essenscia CAN tonen we ook aan hoe belangrijk een goede samenwerking is voor de circulaire economie. We maken bepaalde innovaties op vlak van aankoopbeleid inzichtelijker en we reiken monitortools aan voor leveranciers. Ook wijzen we op de essentiële rol van het aankoopdepartement van een onderneming om duurzame praktijken te integreren in de bevoorradingsketen.

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. We organiseerden sectorspecifieke workshops boordevol inspiratie dankzij voorbeelden van bedrijven die al circulair aankopen/verkopen, tips & tricks, een duidelijke kijk op de randvoorwaarden van circulair aankopen en op de opportuniteiten van 4 innovatieve, circulaire businessmodellen.
  2. De inspiratiesessies focusten óók op mogelijke struikelblokken van de overstap naar circulair aankopen, zoals bepaalde normen over het gebruik van gerecycleerd materiaal, goedkeuringsprocedures van klanten bij wijziging van grondstoffen, de beschikbaarheid van circulaire producten …
  3. We ontwikkelden een elektronische gids ‘circulair aankopen’ met informatie uit de workshops en praktische tools voor de bedrijven uit onze sector. Die gids is vrij verkrijgbaar op onze website.
  4. We hebben veel ingezet op communicatie: via onze website, de elektronische nieuwsbrief en onze werkgroepen duurzame ontwikkeling en communicatie. Ook via LinkedIn en het netwerk van Vlaanderen Circulair werd er informatie gedeeld en werden er uitnodigingen verspreid.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Essenscia CAN gaf de deelnemers waardevolle nieuwe inzichten over wat circulair aankopen kan betekenen voor hun eigen organisatie. We toonden aan dat innovaties in aankoopbeleid wel degelijk mogelijk zijn en dat het aankoopdepartement een belangrijke rol speelt om duurzame praktijken te integreren in de bevoorradingsketen.
  2. Het project gaf interessante inzichten langs de verkoopzijde: hoe de vraag van de klanten kan veranderen, en hoe een bedrijf meerwaarde kan halen uit meer circulaire businessmodellen.
  3. We merkten op dat het moeilijk was om aankopers zelf aan de tafel te krijgen. Vanuit die kant was er slechts beperkte interesse om aan de workshops deel te nemen.
  4. Tijdens de inspiratiesessies werden er veel nieuwe contacten gelegd tussen bedrijven onderling (aanbieders en afnemers) om samen te experimenteren met circulaire economie.
3 sectorspecifieke inspirerende events
1 gratis e-gids rond circulair aankopen
4 innovatie circulaire businessmodellen

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

Essenscia CAN was een gesubsidieerd project dat ondertussen werd beëindigd, maar al onze projectresultaten zullen verder ter beschikking blijven via de website.

Daarnaast heeft onze afdeling Essenscia Wallonie zich geëngageerd om als facilitator in te stappen in de Waalse green deal ‘achats durable’. De leerlessen uit essenscia CAN zullen verder worden verspreid, in de eerste plaats onder de Waalse leden, maar ook naar de Waalse overheden toe. Op die manier zullen we de impact van het project kunnen verbreden naar het volledige land.