Duurzaam verwerken oude werk- en imagokledij

Van end-of-life-kledij naar nieuw circulair eindproduct

Het recycleren van textiel staat nog in zijn kinderschoenen. Niet enkel de textielsector speelt een grote rol, ook grote verbruikers van textielmaterialen kunnen een wezenlijke bijdrage leveren om het recycleren of hergebruiken van textiel te boosten. 

Ook Fluvius wil hierin zijn verantwoordelijkheid nemen. We zijn een netbedrijf voor iedereen in Vlaanderen, dat bovendien werk maakt van de energietransitie en de klimaatadaptatie. We hebben dus een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Door de fusie van Eandis, Infrax en Integan is er veel oude werk- en imagokledij vrijgekomen. Met dit project willen wij, in samenwerking met Centexbel en Design Atelier van den Boorn, op zoek gaan naar een zo duurzaam mogelijke manier om die te verwerken. Zo analyseren we de technische, organisatorische en economische haalbaarheid van het hergebruik van werkkledij, en willen we aan het einde van de rit de gerecycleerde kleding of circulaire gebruikstoepassing opnieuw ter beschikking stellen van ons personeel. 

Download pdf bestand

Fluvius System Operator

Partners Centexbel, Design Atelier van den Boorn – Pōur

Sectoren

Thema's

Organisaties

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. We konden aantonen dat het technisch haalbaar is om een modacryl-viscosevezel mechanisch te recycleren tot een circulair garen met 25% recyclaat. 
  2. We ontwikkelden een circulair breisel waarmee we, volgens de principes van ecodesign, verschillende soorten eindproducten creëerden, zoals sweaters, hoodies, mutsen, sjaals en kousen. 
  3. Enkele van de producten geconfectioneerd met het circulaire weefsel werden aangeboden aan onze medewerkers en hun gezinnen. De producten werden op een positieve manier ontvangen. 
  4. Omdat we de principes van MVO hoog in het vaandel dragen, hebben we tijdens dit project zoveel mogelijk samengewerkt met lokale spelers uit de textielindustrie. 

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Het vraagt een groot engagement van lokale spelers in de textielindustrie om circulaire project tot goed einde te brengen.
  2. De weg naar circulaire economie is niet eenvoudig. Het is een traject van vallen, opstaan en weer doorgaan. 
  3. Dankzij ecodesign kunnen we trendy kledingstukken vervaardigen die nadien volgens de principes van circulaire economie opnieuw recycleerbaar zijn. Het is belangrijk om al in het ontwerpproces na te denken over de levensduur en het tweede leven van producten.
  4. We botsten gedurende dit proces op de barrière dat industriële machines nog niet afgestemd zijn op hoogwaardig mechanisch vervezelen.
12 ton ingezamelde kledij
4.000 circulaire kledingstukken
25% recyclaat in eindproduct
4 lokale spelers betrokken

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

In de toekomst willen we onze manier van inzamelen beter afstemmen op het recyclageproces en het eindproduct dat we in gedachten hebben voor bepaalde types kledij of textiel. Dit kan door in te zetten op aparte inzamelcontainers en duidelijke inzamelinstructies voor het eigen personeel. 

Het onderzoek naar de valorisatie van onze EOL kledij loopt ook verder via een ander project (CICO hub – Co-creatie traject: valoriseren van reststromen) dat kadert binnen de ESF oproep ‘Circulair werk(t)!’. Dit ondersteunend netwerk wil bruggen bouwen tussen de circulaire en sociale economie. Onze EOL kledij is een van de drie reststromen die door studenten Howest, designers en maatwerkbedrijven zullen worden gevaloriseerd tot nieuwe producten via co-creatie.