Dental Loop

Uitbreiding van het Sterima Concept voor Duurzame, 90% Afvalvermindering in Belgische Ziekenhuizen

De partners van het project Dental Loop gaan na hoe ze het bestaande Sterima concept van circulaire instrumenten in de wondzorg kunnen uitbreiden naar de tandzorg. Hoe kunnen tandheelkundige sets op een efficiënte en economisch haalbare manier herbruikbaar gemaakt worden in Belgische ziekenhuizen?

Door te kiezen voor herbruikbare alternatieven, kan er tot 90% minder afval geproduceerd worden. Daarom is het belangrijk om te weten wat de inhoud van de set moet zijn, hoe die succesvol herbruikbaar ingezet kunnen worden, hoe partners en afnemers overtuigd kunnen worden en hoe de retourstroom opgezet kan worden.

Na aankoop kunnen de sets, die bestaan uit drie instrumenten voor tandheelkundige consultaties, tot tien keer opnieuw gebruikt worden. Op dit moment zorgt Sterima voor levering en ophaling bij alle Belgische ziekenhuizen, maar dit project bekijkt waar optimalisatie mogelijk is. Ook het kostenplaatje wordt opnieuw bekeken: door een hoge aankoopkost wordt de overstap naar een servicemodel met kost per gebruik interessanter voor zorginstellingen.

De partners van dit project pakken de overstap naar herbruikbare sets op vijf manieren aan. Ze beginnen met een sensibilisering van artsen en aankopers om hen te overtuigen van het feit dat wegwerp niet beter, kwalitatiever en veiliger is. Vervolgens zal na analyse en onderzoek van kwaliteitsbehoud na hergebruik een techno-economisch onderzoek gebeuren naar repair om de levensduur nog te verlengen. Ook brengt dit onderzoek in kaart wat er moet gebeuren met de instrumenten en verpakkingen aan het einde van hun levensduur. Daarna kunnen ze met data en benchmarking diverse toepassingen vergelijken en optimaliseren zodat er op termijn minder instrumenten nodig zijn, wat ook minder sterilisatie, transport en verpakking vergt. Tenslotte wordt ook de logistieke keten geoptimaliseerd

Sterima NV

Partners Hôpital Erasme & Howest Kortrijk Campus Weide

Sectoren

Organisaties