Deliveround

Herbruikbare verpakkingen voor bezorgmaaltijden

Tot op vandaag maakt geen enkele grote maaltijdbezorgdienst gebruik van herbruikbare verpakkingen. Wie een maaltijd laat bezorgen, ontvangt die altijd in een wegwerpverpakking, die na slechts een paar minuten gebruik in de vuilbak belandt en zelden wordt gerecycleerd.

Met het project Deliveround werken maaltijdbezorgdienst Deliveroo, Stad Hasselt en milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux samen aan een circulaire oplossing van herbruikbare verpakkingen voor bezorgmaaltijden.

We voerden onderzoek naar wat voor zowel consumenten, restaurants, bezorgdiensten én het milieu de meeste geschikte herbruikbare verpakking is. We willen niet enkel bewijzen dat herbruikbare bakjes een prima alternatief vormen zonder verlies van comfort of smaak, maar ook een slim logistiek systeem bedenken om verpakkingen optimaal te laten circuleren voor hergebruik. Zo hopen we in de sector de eerste aanzet te geven naar een fundamentele systeemverandering richting een circulaire economie.

Uniek aan het project is dat we een systeem van herbruikbare bakjes meteen in de praktijk hebben getest bij de inwoners van Hasselt, in samenwerking met een aantal lokale restaurants.

Onder andere door de coronacrisis hebben we gedurende het project onze focus verlegd naar het bundelen van onze resultaten en leerlessen in een handboek rond hergebruik voor horecaondernemers. Daarnaast lieten we een LCA-tool ontwikkelen die snel inzicht geeft of het vanuit milieuperspectief loont om over te stappen naar herbruikbare bakjes.

Download pdf bestand

Recycling Netwerk Benelux

Partners Deliveroo, Stad Hasselt

Sectoren

Thema's

Organisaties

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. We konden vijf restaurants betrekken tijdens het project (Babo’s Burgers Hasselt, Le Pain Quotidien, O-Thai Hasselt en ’t Borrelhuis) die succesvol een systeem van herbruikbare bakjes hebben toegepast voor hun bezorgmaaltijden.
  2. Via enquêtes bij restaurants en consumenten verzamelden we veel nuttige informatie over de barrières en mogelijk kansen van herbruikbare verpakkingen. Die leerlessen werden gebundeld in een handboek rond hergebruik.
  3. We publiceerden een uitgebreide leidraad, Handboek Hergebruik, voor horecaondernemers die wensen over te stappen op herbruikbare verpakkingen. Ook overheden kunnen er veel informatie uithalen over de uitdagingen en kansen binnen het thema hergebruik.
  4. Het project leverde ons veel inzichten om een businesscase uit te werken rond herbruikbare bakjes voor bezorgmaaltijden. Zo hebben verschillende logistieke modellen uitgewerkt die bewijzen dat het systeem haalbaar is.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Hoewel we er niet in zijn geslaagd ons experiment op te schalen, hebben we veel waardevolle lessen geleerd en gebundeld in een handige leidraad. We zijn ervan overtuigd dat herbruikbare verpakkingen voor bezorgmaaltijden zowel technologisch als economisch haalbaar zijn.
  2. Om in deze sector herbruikbare verpakkingen op grote schaal te implementeren, is een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen belangrijk. Wegwerp ontzorgt terwijl hergebruik veel meer onderlinge planning vergt tussen restaurants, bezorgdiensten, verpakkingsleveranciers …
  3. Het is niet eenvoudig om restaurants te overhalen over te stappen op herbruikbare bakjes. Hun houding is vaak positief, maar vanwege drukte (en ook omwille van corona) durven er slechts weinig concreet deel te nemen aan een nog experimenteel traject rond verduurzaming.
  4. In de huidige marktomstandigheden zijn ook maaltijdbezorgdiensten zoals Deliveroo toch vooral gefocust op groei en bedrijfsvoering. Projecten rond hergebruik, hoewel interessant vanuit PR-perspectief, klantenbinding en duurzaamheid, worden snel als minder prioritair benaderd.
5 deelnemende restaurants
950 respondenten enquêtes
3 studies, rapporten, tools

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

Het was niet de bedoeling om dit project op te schalen tot een permanente situatie waarbij Deliveroo meteen volledig zou overschakelen op herbruikbare bakjes. Onder andere door de coronacrisis hebben we eerder moeten afschalen in plaats van opschalen.

Het belangrijkste is dat we dankzij dit project heel veel nuttige informatie hebben verzameld over de kansen en uitdagingen van herbruikbare verpakkingen in de sector én dat we die kennis delen. Op die manier kunnen we maximaal maatschappelijk rendement creëren. We hopen zoveel mogelijk partijen te interesseren en te motiveren om met herbruikbare verpakkingen aan de slag te gaan.

Om hergebruik in de sector van bezorgmaaltijden echt groot te maken, is het belangrijk dat partijen investeren in terugnameen afwasfaciliteiten. Ook sturing vanuit de overheid, bijvoorbeeld door hergebruikdoelstellingen of een verbod op wegwerpverpakkingen, kan een belangrijke stimulans vormen.