Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

De Kruit(Water)Fabriek

Innovatieve watercyclus op lokaal niveau

De site van de Kruitfabriek (Vilvoorde) wordt omgevormd tot een complex waarin wonen, recreatie, sport en cultuur samengaan. Aquafin wil samen met Zenneveen, Stad Vilvoorde en NuReSys een innovatieve watercyclus ontwikkelen op deze site, waarbij het afvalwater lokaal wordt behandeld en hergebruikt, en ook grondstoffen uit het water worden teruggewonnen.

Dat gebeurt door het afvalwater aan de bron te scheiden waarbij grijs water, urine en zwart water gescheiden ingezameld worden.

Grijswater is verantwoordelijk voor 84% van het volume aan afvalwater dat dagelijks in een huishouden wordt geproduceerd. Het is een bron van warmte-energie, afkomstig van douches, (vaat)wasmachines, ... In vergelijking met het zwart water van toiletten bevat het relatief weinig nutriënten, wat ervoor zorgt dat recuperatie van water voor hergebruik eenvoudiger is.

Het grijs water wordt gezuiverd met een rietveld of verder opgewaardeerd met nano filtratie. In dit project wordt onderzocht tot welke kwaliteit het grijswater gezuiverd en opgewaardeerd kan worden, en voor welke toepassingen het geschikt is, schoonmaak, recreatie, irrigatie in de (stads)landbouw, …

Zwart water is een bron van chemische energie (vnl. uit fecaliën) en nutriënten (vnl. uit urine). Door zwartwater en/of urine gescheiden van grijswater in te zamelen kan de recuperatie van deze grondstoffen efficiënter plaatsvinden.

Uit de urine worden stikstof en fosfor gerecupereerd door vorming van struvietkristallen. De gerecupereerde struviet wordt lokaal hergebruikt voor teelt van planten, groenen en kruiden in de Kruittuin. De ligging van de Kruitfabriek, middenin een stadsbuurt in ontwikkeling en de functie als socio-culturele trekpleister zorgen ervoor dat dit project maximale zichtbaarheid en betrokkenheid van de bezoekers geniet. Zo komen zowel onderzoek als demonstratie en disseminatie aan bod in dit project. Bovendien zal de duurzame en innovatieve watercyclus die dit project beoogt, een bron van inspiratie zijn voor de uitwerking van de waterhuishouding in de stadsbuurt die momenteel volop wordt ontwikkeld.

Download pdf bestand

Aquafin NV

Partners Zenneveen NV, Nutrient Recovery Systems – NuReSys bvba, Stad Vilvoorde

Sectoren