Close The Loop

De mode-industrie laten kennismaken met circulaire economie

Met het Close The Loop-project wil Flanders DC de mode-industrie wakker schudden en modeondernemers de tools geven om zelf aan de slag te gaan met de principes van circulaire economie en duurzaam ondernemen. Aanvankelijk was Close The Loop een uitgebreid online kennisplatform met een database van meer dan 400 inspirerende cases. Doordat de aandacht voor het onderwerp enorm groeide en steeds meer bedrijven bij ons aanklopten voor advies, besloten we om nog een stap verder te gaan en persoonlijke begeleidingstrajecten aan te bieden.

In 2017 ontwikkelden we een eerste Close The Loop-traject waarin we 3 bedrijven op maat hielpen om een duurzaamheidsstrategie uit te werken. Dankzij de vele positieve reacties startten we in 2018 een nieuw traject op, deze keer voor maar liefst 8 bedrijven.

Concreet houdt het traject in dat de modeondernemers hulp krijgen van ervaren consultants die samen met hen een strategisch actieplan op maat uitstippelen richting een meer duurzame en circulaire manier van ondernemen. Die individuele trajecten worden gecombineerd met gemeenschappelijke sessies rond thema’s zoals ‘ontwerpen voor circulariteit’ en ‘duurzame communicatie’. Daarnaast hebben we een ambassadeursnetwerk opgericht waarin de bedrijven elkaar op langere termijn kunnen blijven inspireren. We ontwikkelden ook enkele specifieke tools. Verder ondernamen we een heel aantal acties op vlak van communicatie om de bredere sector te inspireren en motiveren de overstap te maken naar een meer circulaire economie.

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. De verschillende bedrijven hebben elk op hun eigen manier vooruitgang geboekt in verschillende domeinen: het terugdringen van plasticverbruik, de creatie van nieuwe duurzame collecties, de doorlichting en sensibilisering van partners en leveranciers …
  2. Om een aantal gemeenschappelijke uitdagingen van de bedrijven te tackelen, ontwikkelden we enkele gerichte tools: een template voor een duurzaamheidsverslag, een template voor een Code of Conduct en een infografiek over verpakkingen.
  3. De bedrijven die deelnamen aan het begeleidingstraject brachten we samen in een ambassadeursnetwerk. Zo kunnen we ze regelmatig laten samenkomen om kennis te blijven delen. Dit netwerk willen we in de toekomst blijven uitbreiden.
  4. Om zoveel mogelijk spelers in de (bredere) mode-industrie te inspireren, ging de nodige aandacht naar communicatie: een afzonderlijk luik op onze website over de ambassadeurs, een nieuwe brochure, presentaties op events, workshops bij bedrijven, persartikels …

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. We hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan over onze aanpak, verschillende consultants ingeschakeld en tools kunnen uitwerken zodat we nu beschikken over een sterk Close The Loop-programma waarmee we in de toekomst andere bedrijven en de verdere sector kunnen inspireren en vooruit helpen.
  2. Dankzij de vele positieve reacties hebben we credibiliteit in de mode-sector kunnen opbouwen rond het onderwerp duurzaam en circulair ondernemen. Het programma heeft zichzelf bewezen waardoor er nu ook vanuit de bredere industrie steeds meer vragen en reacties komen.
  3. We merken dat veel bedrijven nog moeite hebben met het vinden van een oplossing voor de optimalisatie van verpakking. We zien zeker nog potentieel in projecten die verder inzetten op samenwerkingen met de verpakkingsindustrie of logistieke oplossingen zoeken.
  4. Er is nood aan een goede Europese wetgeving om de transitie naar duurzamer en circulair ondernemen tot een kantelpunt te brengen. Belgische bedrijven zijn meestal te klein om druk te kunnen uitvoeren op leveranciers, en opteren vaak niet voor de duurzame materiaalkeuze omwille van de hogere prijs.
3 bedrijven begeleid in 2017
8 bedrijven begeleid in 2018
3 gespecialiseerde tools gemaakt
28.000 websitebezoekers in 2019

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

Ten eerste zullen we de 11 bedrijven van het traject verder blijven ondersteunen waar nodig. We zien duidelijk dat het topic hoog op hun agenda blijft staan en dat ze nog nieuwe acties ondernemen. We zullen ook het ambassadeursnetwerk dat hen jaarlijks samenbrengt, blijven uitbreiden. Zo kunnen bedrijven aansluiten door een traject te doorlopen of door de Close The Loop-planner in te vullen, waarna hun inspanningen worden besproken.

We hebben ook besloten om het begeleidingstraject opnieuw te lanceren in 2020. Aangezien er nu geen financiële ondersteuning is, zullen bedrijven wel een bijdrage moeten leveren om de consultants te betalen.

Ten slotte merken we de laatste jaren een sterke groei in welwillendheid om echt actie te ondernemen op vlak van duurzaam ondernemen bij modebedrijven. Nu is er nog nood aan een goed Europees beleid. De beleidsmakers dienen de modebedrijven als stakeholders te bevragen en te betrekken. Wat vermoedelijk ook al positief kan werken is bijvoorbeeld het (fiscaal) belonen en bestraffen van bedrijven die al dan niet werken met duurzame materialen. We sloegen de handen in elkaar met de OVAM om hier ook een meer actieve rol in op te nemen samen.