Circular Bytes

Digitale technologieën boosten de circulaire economie

Circulaire economie houdt in producten te hergebruiken, materialen te recycleren en producten zo te ontwerpen dat ze makkelijker herstelbaar en recycleerbaar zijn. Circulaire bedrijfsstrategieën vereisen zo wel veel meer informatie over een product. Bijvoorbeeld, als een producent zijn producten zo optimaal mogelijk wil recycleren, moet hij ook exact weten welke materialen erin verwerkt zijn.

Die informatie is momenteel voor bedrijven nog niet altijd makkelijk beschikbaar. De snelle evolutie van digitale technologieën kan tegenwoordig echter helpen om dit informatieprobleem te overwinnen.

Via het project Circular Bytes wil Agoria bedrijven helpen om digitale technologieën in te zetten om een meer circulaire bedrijfsstrategie te bekomen.

Eerst organiseerden we 3 verschillende workshops rond circulaire economie en digitale technologieën. Daarin kregen deelnemende bedrijven uitleg over beschikbare digitale technologieën en potentiële circulaire toepassingen. Ook werden ze uitgedaagd om zelf uit te zoeken welke informatie en technologieën zij nodig hebben om tot een circulair bedrijfsmodel te komen. Bij concrete, goed uitgewerkte oplossingen werden bedrijven zelfs begeleid naar een specifieke ‘solution provider’.

Op basis van de kennis opgebouwd tijdens die workshops, hebben we ook een casebook gemaakt. Dat behandelt vragen zoals: Wat zijn succesvolle strategieën voor circulair ondernemen? Welke productinformatie kan die strategieën ondersteunen? Hoe kan een bedrijf zo een strategie stap voor stap opbouwen? Het omvat ook 12 gedetailleerde succesverhalen waarin digitaal en circulair elkaar al versterken. Het is niet meteen een wetenschappelijke studie met kant-en-klare oplossingen, maar nodigt bedrijven vooral uit om te experimenteren met circulaire, digitaal ondersteunde strategieën.

Download pdf bestand

Agoria

Partners Sirris, IMEC, Go4Circle

Sectoren

Thema's

Organisaties

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. De workshops werden positief geëvalueerd. De aanwezige bedrijven waren steeds tevreden over hun deelname en de opgebouwde kennis. Bovendien gaven de workshops hen ruimte voor networking.
  2. Bedrijven die tijdens de workshop een concrete circulaire oplossing hadden uitgewerkt, kregen na de workshop opvolging om hun idee nog meer aan te scherpen. Enkele bedrijven werden zelfs doorverwezen naar een specifieke digitale solution provider.
  3. We creëerden een casebook: ‘Zo werkt de digitale circulaire economie’. Dat omvat de kennis over digitale technologieën en circulaire bedrijfsstrategieën, opgebouwd tijdens de workshops. Het telt ook 12 succesvolle voorbeelden van hoe digitale technologieën circulaire oplossingen ondersteunen.
  4. Er vond veel disseminatie plaats. We maakten een digitale en papieren versie van het casebook, een website over het project, onze partners verspreidden de leerlessen op hun website en het project werd voorgesteld tijdens presentaties georganiseerd door derde spelers.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Aanvankelijk zouden de workshops dienen als matchmaker tussen maakbedrijven met een circulair plan en solution providers, zoals digitale dienstenbedrijven. Er schreven zich echter niet veel solution providers in. Circulaire economie, zonder verdere sensibilisering, blijft voor hen toch ver van hun bed. Experten van Sirris, Agoria of imec vingen die expertise op.
  2. De eigenlijke matchmaking vond meestal pas na de workshop plaats. Bedrijven met een concrete uitgewerkte oplossing werden door onze projectpartners verder begeleid of doorverwezen naar specifieke digitale solution providers. Het is nog te vroeg om te beoordelen of er overal duurzame relaties zijn ontstaan. Sommige cases waren nog niet voldoende matuur en dat bemoeilijkt de bereidheid om te investeren in onderzoek.
  3. Na de eerste workshopsessie pasten we het programma aan om deelnemers wat extra ‘handvaten’ te geven. We reikten hen meer mogelijkheden van nieuwe technologieën en enkele succesvoorbeelden aan. Ook een informatieposter en invulsjabloon hielpen om de deelnemers op snelheid te krijgen.
  4. Tijdens de workshops was de maturiteit van bedrijven omtrent circulaire economie en digitale technologieën erg divers. Sommigen wilden vooral inspiratie opdoen, anderen hadden al een strategische uitdaging maar geen concrete case, terwijl enkelen zelf al stappen hadden ondernomen. Voor de bedrijven zonder concrete case was het vaak te krap om zowel een circulaire opportuniteit als een passende technologische oplossing te bedenken. Voor hen zochten we wel nog verder naar follow-up.
3 workshops
58 deelnemende bedrijven
22 doorverwijzingen naar solution providers
10 casebook met 12 voorbeeldcases

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

De opgebouwde kennis van het project wordt verder verspreid, zowel digitaal als op papier, via het casebook.

Het inzetten van digitale technologie voor circulaire bedrijfsstrategieën wordt voortaan ook een vast onderdeel van de één-op-éénbegeleiding die Agoria en Sirris aanbieden aan bedrijven.

Daarnaast wordt door de partners onderzocht of het haalbaar is om nog één of meerdere workshops te organiseren waarbij maak- of recyclagebedrijven in contact gebracht worden met digital solution providers.

Gerelateerde cases