Circulaire aankoop van buizen in polyethyleen

Testcase voor meer circulariteit in toekomstige aankoopdossiers

Polyethyleen buizen worden door netbeheerders gebruikt voor de aanleg van gas- en waternetten.

Eandis (nu Fluvius) wil die PE-buizen aankopen en transporteren voor verschillende nutsbedrijven tegelijk. Door aankopen te bundelen en circulaire principes op te nemen in de lastenboeken, willen we onderzoeken of we onze leveranciers meer in de richting van circulariteit kunnen bewegen.

Concreet willen we me met dit proefproject de gegunde leveranciers maximaal laten inzetten op het recycleren van overschotten PE-buizen en PE-hulpstukken, vervallen PE-buizen en mogelijks uitgegraven PE-buizen en toebehoren, bij voorkeur via hun eigen productieproces. Daarvoor gaan we in onze aankoopdossiers duurzaamheid opnemen als gunningscriterium. Zo moet de offerte van de inschrijvers een plan van aanpak rond duurzaamheid omvatten, dat meetelt voor 20 van de 100 punten.

Dit dossier kan ook dienen als voorbeelddossier voor andere aankoopdossiers bij alle deelnemende opdrachtgevers. Het uiteindelijke doel is om een raamwerk te creëren om circulariteit in te voeren voor alle mogelijke aankopen.

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. De grootte van dit aankoopdossier kan een aanzienlijke invloed uitoefenen op de hele leveranciersmarkt. De volledige ketting wordt in de richting van een meer circulaire economie geduwd: van grondstof tot productie, transport, aanleg door aannemers …
  2. Gezien het uiteindelijke doel om deze case te laten dienen als voorbeelddossier voor andere aankoopdossiers, zullen in de toekomst nog veel meer partijen uit andere markten gestimuleerd worden tot meer circulariteit.
  3. Dit dossier kan extra werkgelegenheid opleveren. Zo kan het recupereren en recycleren van materiaal extra jobs creëren bij verwerkende bedrijven, transporteurs en producenten.
  4. In de toekomst zal dit voorbeelddossier ook extra investeringen opleveren. Zo zullen opdrachtgevers bereid zijn een meerprijs te betalen voor de retours in ruil voor een daling van de CO2-uitstoot.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Dit aankoopdossier is groot in omvang én complexiteit. De praktische implementatie binnen alle betrokken partijen en iedereen op dezelfde lijn krijgen, zijn de grootste uitdagingen. Het is ook het eerste circulaire aankoopdossier binnen de wetgeving van overheidsopdrachten. Dat dit bovendien een federaal dossier is, maakt het ook niet eenvoudiger.
  2. We botsten op een aantal hindernissen op vlak van veiligheid en technologie. Zo is momenteel in de productie van PE-buizen, voor toepassingen onder druk, enkel ‘virgin’ materiaal toegelaten. Het toepassingsgebied van recuperatiemateriaal is hierdoor nog beperkt.
  3. De recuperatie van PE zonder ander ‘vervuilend’ materiaal zoals PVC niet eenvoudig, zeker niet indien grootschalig opgezet. Het vraagt de nodige opvolging en sortering, m.a.w. een groot engagement en circulaire mindset van veel betrokken partijen.
20% gunningscriteria voor duurzaamheid

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

In de toekomst zou het interessant zijn om te onderzoeken in welke mate het toepassingsgebied van recuperatiemateriaal bij de opdrachtgevers zelf kan uitbreiden. Recuperatiemateriaal is niet toegelaten voor de productie van PE-buizen, maar mogelijks wel voor toebehoren, zoals PE-hulpstukken en PE-kranen. Dit vraagt verder onderzoek en aanpassing van de technische specificaties, iets waarbij vak- en beroepsorganisaties moeten worden betrokken.

Verder willen we ook onderzoeken hoe we de ideeën van de circulaire economie uit deze case ook kunnen toepassen in toekomstige dossiers. Het uiteindelijke doel is een raamwerk creëren om circulair aankopen in te voeren voor alle mogelijke artikels, rekening houdend met de wetten op overheidsopdrachten.