Circulair (zorg)wonen aanbesteden

Modulaire huisvesting voor volwassenen met een beperking

Binnen het project “circulair zorgwonen - Toontjeshuizen”, brengen wij de nodige expertise samen om van toontjeshuizen een voorbeeldmodel voor circulaire huisvesting in de zorgsector te maken. Sinds eind 2017 zijn Social Impact Fonds Toontjeshuis cvba-so, bouwbedrijf Durabrik nv en energieaannemer Ecopuur nv samen aan de slag gegaan om circulaire oplossingen te verzamelen voor de Toontjeshuizen.

Het Fonds wil een antwoord bieden aan het eerste obstakel van ouders die zelf een toekomst willen bouwen voor hun zoon of dochter met een beperking: het vastgoed. Het Social Impact Fonds Toontjeshuis treedt op als bouwheer en ontwikkelt, bouwt of verbouwt aangepaste, duurzame en kwaliteitsvolle woonunits. Het hoeksteenkapitaal van het fonds werd reeds onderschreven door enkele Vlaamse families en wordt aangevuld met lokale crowdfunding per project. Een Toontjeshuis is hedendaags, modulair, betaalbaar en heeft oog voor de heersende woon-en energienormen met waar mogelijk integratie van aangepaste technologie. Voor 3 concrete bouwlocaties zijn de eerste beslissingen genomen.

Het lopende onderzoek leert ons dat er heel wat oplossingen mogelijk zijn: grondgebruik volgens principe erfpacht tot CLT (Community Land Trust), cohousing, bouwonderdelen volgens principe Product as a Service tot Care as a Service, gebouwconcept volgens principe aanpasbaar bouwen over modulair bouwen tot zero waste (ver)bouwen. In de architectuur is de omkeerbaarheid van de functie van de ruimtes voorzien, gezien ook de noden van de bewoners evolueren. Elk Toontjeshuis bestaat uit private studio’s aangevuld met gedeelde ruimtes.

De bestaande juridische modellen zijn echter niet geschikt voor deze nieuwe circulaire businessmodellen. Ofwel ga je alles aan elkaar knutselen, de bestaande systemen uithollen, ofwel ga je iets nieuws creëren. We willen inzetten op een doorgedreven kennisopbouw en het samenstellen van circulaire businessmodellen met bijhorende contracten. In de oplossingen wordt zowel gekeken naar Business to Business (B2B) als naar Business to Client (B2C). Ook wordt de juridische kennis voor het concept “as a service” opgebouwd. In de Circulaire Economie gaat het voor de gebruiker niet langer om eigenaarschap, maar om het gebruik en de kringloop van het materiaal.

Social Impact Fonds Toontjeshuis CVBA-SO

Partners Durabrik Bouwbedrijven NV, Ecopuur NV

Sectoren