Circulair Reizen: the travel future we really want

Reissector zet eerste stapjes naar circulaire economie

Circulaire economie gaat veel verder dan recycleren. Het is ook het fundamenteel herdenken van producten en systemen: slim design, herbruikbaarheid, demonteerbaarheid, consumptiemodellen gebaseerd op gedeeld gebruik … De reis- en toeristische sector heeft op dat vlak nog veel werk aan de winkel. De impact van de sector is aanzienlijk en wordt steeds groter: toerisme zal tegen 2030 verdubbelen tot 1,8 miljard reizigers per jaar. 

Met dit project wil Route 2030, in samenwerking met Joker Toerisme, Via Via Tourism Academy en Karavaan vzw, nagaan hoe de reissector van een lineaire naar een circulaire economie kan evolueren. Omdat circulaire economie vaak een ketenbenadering vraagt, betrokken we bij het onderzoek zoveel mogelijk stakeholders. 

Concreet onderzochten we waar de opportuniteiten van circulair ondernemen liggen in de toeristische sector. Daarvoor leerden we eerst, o.a. via inspiratiesessies, het grotere kader rond circulaire economie beter begrijpen. Vervolgens ontdekten we nieuwe opportuniteiten en modellen voor de sector en analyseerden we hoe die ons huidige beleid kunnen versterken. Via een hackathon gingen we op zoek naar concrete acties, die we uitwerkten tot drie experimenten in het veld. 

Ten slotte onderzochten we hoe we een circulaire mentaliteit kunnen creëren bij reisbegeleiders en medewerkers van Joker, Karavaan en ViaVia Tourism Academy. 

Download pdf bestand

Route 2030

Partners Joker Toerisme, Via Via Tourism Academy, Karavaan vzw

Sectoren

Thema's

Organisaties

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. Tijdens dit traject hebben wij en onze partners het grotere kader van circulaire economie leren begrijpen. Via onderzoek, inspiratiesessies en veel interne en externe meetings ontdekten we nieuwe circulaire opportuniteiten en modellen voor de sector. 
  2. We onderzochten hoe circulaire principes ons beleid en onze strategie kunnen versterken. Via een hackathon bedachten we enkele concrete acties, zoals reismateriaal as a service, een circulair vroegboekcadeau, een app voor digitalisatie van reisdocumenten … 
  3. We lanceerden een circulaire reisgids ‘spectaculair circulair’ om reisbegeleiders bewust te maken van het potentieel van circulaire economie. Zo hopen we ook de ontwikkeling van circulaire concepten binnen de sector te stimuleren. 
  4. We ontwikkelden een actielijst om de positieve impact van reizen te vergroten. De lijst telt laagdrempelige acties die vooral aanmoedigend werken. Zowel reisorganisaties als individuen kunnen de lijst gebruiken om reizen en reisplannen te waarderen. 

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. We hebben geleerd wat circulariteit kan betekenen in de reissector en waarom we circulaire principes nodig hebben. Zo omvat circulair reizen een systeem dat natuurlijk én sociaal kapitaal regenereert, met respect voor de ecologische grenzen en alle belanghebbenden. 
  2. Door de coronapandemie heeft de reis- en toeristische sector zeer moeilijke tijden gekend. Flexibel kunnen omgaan met de steeds wijzigende situaties, zowel hier als wereldwijd, en bijsturen waar nodig, is heel belangrijk. 
  3. Sterk stakeholdersmanagement is van grote waarde. Als we als touroperator beslissingen nemen, is het minstens even belangrijk dat we alle verschillende stakeholders (medewerkers, begeleiders, lokale organisaties en reizigers) van in het begin betrekken om een stevig draagvlak te creëren. 
  4. Wij werken bewust samen met veel verschillende kleine en lokale organisaties. Bij iedere beslissing die wij nemen, moeten we al onze dienstverleners ook overtuigen om diezelfde keuze te maken. Het vraagt tijd en geduld om veranderingen door te voeren. 
1 reisgids ‘spectaculair circulair’
400+ reisbegeleiders bereikt
1 design voor circulaire toilettas
4 nieuwe circulaire projecten

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

De circulaire principes zijn goed geïntroduceerd en daar kunnen we nu op voortbouwen. We zijn ervan overtuigd dat er tijdens onze groepsreizen veel kruisbestuiving zal plaatsvinden tussen begeleiders, lokale partners, deelnemers, lokale bevolking …

Het project zelf krijgt zeker een vervolg: de reisgids wordt verder gepromoot, er komen nog meer inspiratiesessies voor reisbegeleiders en -ontwikkelaars, en de actielijst werd toegevoegd aan de reisgids en wordt gebruikt door alle Karavaanbegeleiders.

Joker voorziet eveneens meerdere circulaire acties in hun beleid en strategie. Zo zullen alle deelnemers aan groepsreizen via verschillende kanalen actief gestimuleerd worden om een milieuvriendelijke toilettas mee te nemen, vluchten te compenseren via Bos+, geen waterflessen in wegwerpplastic te gebruiken in Europa, en geen wegwerpplastic te gebruiken op de bestemming.