Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Circulair printen, kopiëren en scannen

Circulariteit inbouwen in de contracten van Zorgbedrijf en OCMW Leuven

 

 

Zorgbedrijf Leuven (ZORG Leuven) en OCMW Leuven willen circulariteit inbouwen in de raamovereenkomst voor reproductiemateriaal.

Ze gaan hiervoor in dialoog met de sector, want geen circulariteit zonder de samenwerking met alle partners in de keten. Concreet gaat het om het duurzaam huren van duurzame print-, kopieer- en scancapaciteit, en om beheers- en rapporteringssoftware. De reproductiemiddelen maken deel uit van een breder digitaliseringsproject rond documentmanagement, dossierbeheer, archivering en rapportering.

Het project omvat de aankoopprocedure vanaf de voorbereidingsfase met markprospectie, de toetsing van de wettelijkheid en de haalbaarheid, de opmaak van het bestek, de beoordeling van kandidaturen en offertes en de toetsing van de conformiteit bij opstart. Komen ook aan bod: de mogelijkheid om circulair aan te kopen of een circulaire overheidsaankoop

OCMW Leuven en ZORG Leuven willen de opgedane kennis en ervaring delen via een workshop.

 

OCMW Leuven

Partners Zorgbedrijf Leuven, The Global Picture

Sectoren

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

 

 

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

 

 

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?