Circulair linnen en werkkledij

ZORG Leuven integreert circulariteit in raamovereenkomst van linnen en werkkledij

ZORG Leuven wil nog meer inzetten op duurzaam aankopen en innovatie. Ons ultieme doel is een aankoopstrategie die zo weinig mogelijk afval genereert. Zo willen we producten aankopen met een lange levensduur die eenvoudig recycleerbaar zijn, en kiezen voor productie die duurzame energiebronnen gebruikt en grondstoffen die op een milieuvriendelijke en sociaal rechtvaardige manier werden ontgonnen.

Tijdens dit project willen we analyseren hoe we circulariteit kunnen inbouwen in onze raamovereenkomst voor huur en onderhoud van ons bedrijfstextiel. Concreet gaat het om plat linnen en de werkkledij van de zorgverleners, schoonmakers en de logistieke en technische werknemers, en om het onderhoud van het persoonlijk linnen van de zorgcentrabewoners.

Hiervoor gingen we in dialoog met de sector en onze bestaande leveranciers. Een goede samenwerking doorheen de hele keten is immers cruciaal om tot goede, circulaire oplossingen te komen.

Het onderzoek omvatte een analyse van de aankoopprocedure vanaf de voorbereidingsfase met markprospectie, de toetsing van de wettelijkheid en de haalbaarheid, de opmaak van de offerte, de beoordeling van de kandidaturen en offertes en de toetsing van de conformiteit bij opstart.

Download pdf bestand

Zorgbedrijf Leuven

Partners OCMW Leuven, The Global Picture

Sectoren

Thema's

Organisaties

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. Onze doelstellingen werden grotendeels behaald: we analyseerden de keten, werkten samen met bestaande partners en onderzochten hoe we circulaire innovatie konden stimuleren, met behoud van eerder gerealiseerde duurzaamheidswinsten.
  2. Ook de primaire doelstellingen van de aankoop, zoals een faire prijs en gepaste kwaliteit, werden behouden. De interne klanten krijgen minstens een gelijk comfortniveau aangeboden. Ons gebruikerspanel was zeer tevreden van de kwaliteit van het gekozen weefsel.
  3. Het project leverde een toepasbaar projectplan op voor onze aankopers met een gepaste aankoopstrategie, een matrix van doelstellingen en specificaties en een goed afgestemde beoordelingsmethode. Deze methodiek is ook toepasbaar in andere aankoopprocedures.
  4. Om in een ruimer kader meerwaarde te realiseren, hebben we de opgedane kennis en ervaring gedeeld, o.a. met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de Vlaamse Vereniging Aankoopmanagers in Verzorgingsinstellingen, de deelnemers aan het Europese project GPP4 Growth …

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Een goede samenwerking doorheen de hele sector is cruciaal. De wasserij en de verhuurder zijn belangrijke actoren in de keten. Hun aankoopstrategie, bedrijfsprocessen en duurzaamheidbeleid hebben een grote impact. Daarnaast komt de innovatie ook uit de hoek van producenten en verwerkers. Al die verschillende invalshoeken werden bevraagd tijdens de prospectie.
  2. Een duurzamere aankoopstrategie vereist pioniers die zich openstellen voor verandering, ook binnen de organisatie. Het management heeft daarbij een belangrijke rol: door hun goedkeuring zichtbaar te maken, zorgen ze voor empowerment binnen het hele bedrijf. En daar waar bereidheid en enthousiasme groot zijn, bestaan er geen hindernissen, enkel uitdagingen.