Circulair@Club

Met de Neos-clubs aan de slag rond circulaire economie

Neos, het netwerk van ondernemende senioren, zette in samenwerking met het Netwerk Bewust Verbruiken het project Circulair@Neos op. De doelstelling van dit project is om onze lokale Neos-clubs en hun leden kennis te laten maken met de principes van circulaire economie en ze een aantal circulaire praktijken te laten integreren in hun werking.

Concreet willen we door middel van een enthousiasmerende campagne en inspiratiebrochure leden aanzetten om binnen hun club activiteiten te organiseren rond circulariteit. Dat kan bijvoorbeeld door middel van een bedrijfsbezoek aan een organisatie dat al bepaalde circulaire principes toepast, het uitnodigen van een spreker met interessant circulair gedachtegoed, het organiseren van bepaalde inzamelactiviteiten …

We geloven erin dat verenigingen een belangrijke rol kunnen vervullen als middenveldspeler om maatschappelijke verandering te realiseren, zoals bij de transitie naar circulaire economie. Dat is nog meer van toepassing in ons geval, met leden uit een iets oudere bevolkingscategorie waar begrippen als ‘circulaire economie’ en ‘duurzaam consumeren’ nog niet erg geïntegreerd zijn.

Zo merkten we inderdaad bij aanvang van ons project dat er in onze clubs nog veel (voor)oordelen en clichés over circulariteit bestonden. Het is belangrijk daar op de juiste manier op in te spelen.

Onze ambitie is om uiteindelijk de 36.000 leden van de 220 lokale clubs die onze vzw rijk is, te kunnen laten kennismaken met circulariteit.

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. We hebben samen een enthousiasmerende, uitdagende campagne opgezet op maat van het verenigingsleven en creëerden een lijvige inspiratiebrochure om lokale Neos-clubs mee te nemen in het verhaal van circulaire economie.
  2. Al 46 Neos-clubs gingen op verkenning binnen het thema circulaire economie en registreerden zo’n 60 circulaire projecten, zoals het bijwonen van voordrachten rond circulariteit, circulaire bedrijfsbezoeken, (inzamel) acties rond recyclage …
  3. Dankzij een van de inzamelactiviteiten verzamelden we honderden gsm’s voor recyclage, waardoor we in samenwerking met Natuurpunt al 65 bomen konden laten aanplanten. (De rest volgt in 2021.)
  4. Als afsluiter maakten we een mooie lijst van alle resultaten en schreven we een digitaal rapport over onze aanpak en geleerde lessen. Dat staat op onze website en wordt verspreid via nieuwsbrieven en sociale media. Er komt ook nog een feestelijk slotevent.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. We konden aantonen dat een vzw zoals Neos een noodzakelijke middenveldspeler is om maatschappelijke verandering te realiseren. Het vertrouwen in de eigen vereniging creëerde openheid voor thema’s die anders bij een groot deel van het oudere doelpubliek onder de radar blijven.
  2. Onze goede samenwerking met het Netwerk Bewust Verbruiken leverde ons de nodige kennis en expertise rond circulariteit en creëerde een draagvlak voor een overheidsbeleid dat inzet op een duurzame manier van produceren en consumeren.
  3. Onze verenigingsmotor had tijd nodig om aan te slaan. Met de juiste hoeveelheid geduld en ruimte, en door leden al van bij de uitwerking van de campagne te betrekken, konden we beter inspelen op weerstanden en (voor)oordelen. Zo verspreidde het enthousiasme zich langzaam doorheen de hele vereniging.
46 Deelnemende Neos-clubs
8.230 Bereikte Neos-leden
60 Circulaire projecten
300 Ingezamelde gsm’s

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

Het project Circulair@Neos bewijst dat verenigingen een positieve rol kunnen spelen in de transitie naar een circulaire economie. Het is immers in die veilige, warme en open context van het verenigingsleven dat mensen de durf en de kracht ontwikkelen om zichzelf en elkaar permanent te helpen ontplooien.

Gelet op het succes van dit traject, zal Circulair@Neos ook na de subsidieperiode blijven doorlopen, tot we ons uiteindelijke doel bereiken en we met al onze Neos-clubs ‘samen circulair’ zijn.