Circulair Bouwen Betaalbaar Wonen

Betaalbaar en circulair bouwen in de praktijk in Vlaanderen

TEKEN architectuur, in samenwerking met MikeViktorViktor architects, BOUD, Systimber en Itho Daalderop, onderzocht de mogelijkheid om via veranderingsgerichte ontwerp- en bouwstrategieën circulaire architectuur te realiseren die betaalbaar is voor particulieren op de Vlaamse woningmarkt. 

Het uitgangspunt van dit onderzoek is een aanpasbare, demontabele en betaalbare eengezinswoning neerzetten: een conceptwoning die aansluit bij de noden van de burger en zo de transitie naar toekomstgericht bouwen faciliteert. 

Aan de hand van die praktijkcase werd de toepasbaarheid van circulaire ontwerpprincipes en bouwmethodes getest en de financiële haalbaarheid geanalyseerd. Ook onderzochten we de meerwaarde van een handleiding die bewoners inzicht geeft in de aanpasbaarheid en mogelijkheden van hun woning. 

De voortgang van het project werd ruim gedocumenteerd met foto’s en filmpjes op de projectwebsite. 

Download pdf bestand

TEKEN architectuur

Partners MikeViktorViktor architects, BOUD, Systimber en Itho Daalderop

Sectoren

Thema's

Organisaties

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. De pilootwoning vormt een behapbare, kleinschalige praktijkcase waarmee we verschillende circulaire bouwproducten en ontwerpprincipes tastbaar maken voor stakeholders. 
  2. We documenteerden de bouw van de woning uitvoerig (foto’s, video’s, artikels …) om zoveel mogelijk kennis te delen met stakeholders. In een infovideo geven we ook het woord aan de projectpartners en andere betrokkenen over het proces en de samenwerking. 
  3. We voerden, in samenwerking met doctoraatstudent Margaux Lespagnard van de VUB, een financiële analyse uit waarbij circulair bouwen wordt vergeleken met traditioneel bouwen op lange termijn. 

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. De circulaire woning die we in Berchem realiseerden, toont aan dat het realistisch is om met circulariteitsprincipes op lange termijn significante financiële winsten te genereren. Hiertegenover staan beperkte meerkosten bij de initiële constructie, maar die worden snel teruggewonnen. 
  2. Praktijkcases zijn uitermate belangrijk voor het verspreiden van leerlessen rond circulair bouwen en om de dialoog uit de theorie te halen. De vraag naar goed gedocumenteerde praktijkcases is daardoor heel groot. 
  3. Het toepassen van verplaatsbare binnenwanden is zowel financieel als milieutechnisch niet zo interessant in een kleine eengezinswoning. Die strategie is relevanter in gebouwen met een hogere aanpassingsfrequentie. 
  4. De product as a service overeenkomst voor technieken in deze particuliere woningen in Vlaanderen botst nog op een psychologische drempel: de opdrachtgever voelde zich eerder meer verantwoordelijk voor de technieken dan ontzorgd. 
1 website met documentatie
300 bereikte studenten
14 spreekmomenten en publicaties
200.000 euro initiële bouwkost woning (excl)