Circulair aanbesteden fietsbrug Berchem

Stad Antwerpen onderzoekt circulaire mogelijkheden voor fietsbruggen

De stad Antwerpen zet in op de aanleg van veilige fietsinfrastructuur. Daaronder valt ook de bouw van een aantal fietsbruggen. Naast criteria zoals kostprijs, timing en gebruikscomfort, is ook duurzaamheid een belangrijk thema in het stedelijke aankoopbeleid. Daarom wordt nagedacht over circulaire brugontwerpen, zeker aangezien enkele geplande fietsbruggen tijdelijk van aard zijn.

In dat kader willen we met dit project een verkenningsstudie rond circulaire fietsbruggen uitvoeren. Daarmee hopen we vragen over de technische en procedurele haalbaarheid te beantwoorden, alsook een zicht te krijgen op de mogelijkheden en de meest aangewezen materialen en bouwtechnieken voor circulaire fietsbruggen.

Download pdf bestand

Stad Antwerpen

Partners Departement mobiliteit en openbare werken (Vlaamse Overheid), Provincie Antwerpen, Infrabel

Sectoren

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. Het studierapport omvat een lijst van zo’n 40 zeer verscheiden voorbeelden van circulaire (fiets)bruggen in binnen- en buitenland. Hieruit hebben we ook een shortlist afgeleid van de meest sprekende en gevarieerde projecten.
  2. Tijdens de studie evalueerden we een hele reeks bestaande analysetools voor circulariteit en maakten we een vergelijking van een aantal mogelijke constructiematerialen voor circulaire fietsbruggen.
  3. Aangezien bestaande tools niet voldeden, ontwikkelden we een eigen praktische berekeningstool om verschillende ontwerpen op een inzichtelijke manier te vergelijken op vlak van circulariteit. Die tool is bruikbaar als gunningscriterium bij aanbestedingen.
  4. We vinden het belangrijk in te zetten op disseminatie. Zo worden de resultaten van de studie achteraf actief gedeeld om de kans op toepassing in de praktijk zo groot mogelijk te maken.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Tijdens de studie stelden we vast dat geen van de bestaande tools geschikt was als aanbestedingstool voor de bouw van circulaire fietsbruggen. Daarom zijn we moeten overgaan tot de ontwikkeling van een eigen, praktisch bruikbare tool.
  2. Bij het verzamelen van circulaire voorbeelden kwamen we tot de conclusie dat circulariteit een zeer breed begrip is. Als opdrachtgever zal het belangrijk zijn duidelijk te maken op welk aspect de grootste focus ligt bij een bepaald project.
  3. Alvorens effectief te starten met de bouw van een circulaire fietsbrug, moeten we nog een eerste constructiebestek met circulaire criteria uitschrijven. Maar met deze studie en nieuwe instrumenten in handen zal dit proces alleszins makkelijker verlopen.
1 eindrapport met studieresultaten
40 voorbeelden circulaire bruggen
7 constructiematerialen vergeleken
1 nieuwe praktische analysetool

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

Met deze verkenningsstudie is er een bijzonder waardevolle stap gezet in de transitie naar een circulaire (bouw)wereld. Door de praktische hanteerbaarheid, de heldere opbouw en de objectivering van het complexe begrip circulariteit, vergroot onze nieuwe tool aanzienlijk de kans op een effectieve realisatie van meer circulaire (fiets)bruggen in de nabije toekomst.