CiLO (circulair leren ondernemen)

Educatief programma om circulair ondernemen naar secundaire scholen te brengen

Met ons project willen we circulair ondernemen stimuleren met bv. in de mini-onderneming of het studentenbedrijf ondersteund door Vlajo. Binnen dit project werken de UHasselt, Vlajo, circulaire bedrijven en secundaire scholen samen om een begeleidend kader uit te werken dat leerkrachten conceptueel en inhoudelijk ondersteunt om met circulair ondernemen aan de slag te gaan:

  1. we onderzoeken welke barrières leerkrachten ervaren bij het implementeren van circulair ondernemen;
  2. we inventariseren bestaand educatief materiaal en maken nieuw educatief materiaal om tot de uitbouw te komen van één praktisch bruikbaar lessenpakket;
  3. we werken trainingen uit om van leerkrachten ‘CircularInfluencers’ te maken;
  4. we ontwerpen evaluatietools en bouwen een ‘Circular community’ uit.

Het project voeren we uit en testen we binnen Limburg maar is na afloop opschaalbaar naar heel Vlaanderen.

Download pdf bestand

Universiteit Hasselt

Partners Vlaamse Jonge Ondernemingen, KSOM vzw Sint-Augustinusinstituut, NNOF, Vzw provincialaat der broeders van liefde (Bovenbouw Sint-Michiel), GO! Next Atheneum (Het Atheneum Hasselt), GO! Mercurius Lommel (X-plus 2e en 3e graad)

Sectoren