CARPET - reuse, repair, refurbish van end-of-life tapijt

Randvoorwaarden vaststellen voor de textielsector

Living Lab CARPET legt de randvoorwaarden vast die van de textielsector een duurzamere, circulaire industrie moeten maken. Hiervoor onderzoeken ze hoe reuse, repair en refurbishing kan ingezet worden om de levensduur van vloerbekleding te verlengen.

Elk jaar wordt ongeveer 1 700 000 m² textiele vloerbekleding geplaatst in België. Na een levensduur van ongeveer tien jaar belandt dat tapijt op de afvalberg, wat een grote impact heeft op het milieu en waarbij waardevolle grondstoffen verloren gaan. En dat terwijl de kwaliteit van ingezamelde tapijten vaak hergebruik toelaat na herstel of een opknapbeurt.

Daarom legt dit Living Lab de randvoorwaarden voor reuse, repair en refurbishing businessmodellen vast. Dat gaat van in aanmerking komende fractie tot op te lossen bottlenecks via onder andere ecodesign, de nodige actoren, opleiding en logistieke keten. Demonstratoren zullen de mogelijkheden aantonen en er gaat bijzondere aandacht naar bewustmaking. Deze randvoorwaarden zijn een eerste stap naar UPV (uitgebreide producenten verantwoordelijkheid).

De doelen van Living Lab CARPET zijn;

  • een volledig gedefinieerde (logistieke) waardeketen met de vereiste actoren,
  • geschikte businessmodellen, gevalideerd door de betrokken partners en stakeholders,
  • demonstratoren voor reuse, repair, refurbishing,
  • uitgewerkt opleidingsplan voor alle actoren in de waardeketen,
  • sterke bijdrage aan de Vlaamse klimaatdoelstelling,
  • een repliceerbaar concept, al een eerste keer gevalideerd, bruikbaar voor andere regio’s en consortia.

Het Living Lab CARPET-partnerschap bestaat uit tapijtproducenten, een afvalintercommunale, maatwerkbedrijven, designers, een textielassociatie, een textielopleider en een textielkennisinstelling.