Brabantse Wouden

Brabantse Wouden als Circulair Hout Platform (Bwchp)

Tussen het Hallerbos, het Zoniënwoud en het Meerdaalwoud vind je robuuste bossen, kronkelende rivieren en een spectaculair uitgestrekt akkerplateau met diep ingesneden holle wegen. Samen goed voor meer dan 100 km² waardevolle natuur in een prachtig landschap van 330 km² groot: een majestueus Nationaal Park in wording. 

In het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 staat dat er in 2023 vier nationale parken in Vlaanderen moeten bijkomen. Na preselectie dienden daarvoor vijf kandidaten een dossier in: Bosland, Hoge Kempen, Scheldevallei, Taxandria en de Brabantse Wouden. Een nationaal park is uniek in de zin dat de natuur- en erfgoedwaarden er een internationale uitstraling hebben en dat de bescherming, beheer, beleving en authenticiteit van de plek er perfect samengaan.

Om de titel ‘Nationaal Park’ in de wacht te slepen, dienden de provincie Vlaams-Brabant, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud en 12 gemeenten een masterplan in dat aantoont waarom en op welke manier de Brabantse Wouden de titel verdienen. Het plan bestaat uit vijf pijlers: natuur&klimaat, ruimte&omgeving, toerisme&beleving, landschap&erfgoed en duurzame landbouw. De vier eerste pijlers zijn verplicht in te dienen, de vijfde pijler werd mee uitgewerkt omdat de familiale grondgebonden landbouw sterk bijdraagt aan de kwaliteiten van het gebied en er een grote interactie is met de andere vier peilers.

Eind 2023 zal bekend worden welk natuurgebied de titel van Nationaal Park in de wacht sleept.

In het kader van een VLAIO-project wordt onderzocht hoe in dit Nationale Park de bosfuncties biodiversiteit en beleving duurzaam kunnen samengaan met de uitbouw van een circulair lokaal houtplatform. Die opschaling kan gebeuren door het lokaal geproduceerde hout - van een breed klimaatrobuust boomsoortenassortiment – hoog in de waardeketen in te zetten. Dit vereist logistieke innovatie en aanpassingen in bosbeheer, houtverkoop en -verwerking en communicatie.

Natuurinvest

Partners Openhuis, Laboratory for Inhabiting Ecologies, Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, Caluwaerts, houtzagerij Jadimex, houtbewerking en houthandel Ateliercirculer en Sonianwoodcoop, UGent, labo voor houttechnologie Levuur, participatie en stakeholder

Sectoren

Organisaties