Bermstroom – Grassification

Bermgras als grondstof voor de productie van papier

Het Grassificationproject zet bermgras in als grondstof voor energie, materialen, eiwitten en kunstmestvervangers.

Na het maaien wordt bermgras beschouwd als afval en kan het enkel gebruikt worden voor compostering. Om dat te voorkomen, zoekt het Grassificationproject van Interreg 2 Seas naar manieren om dat gras opnieuw te kunnen gebruiken. Verschillende onderzoeksinstellingen, grondbeheerders en industriële partners van het project onderzoeken economisch waardevolle businessmodellen waarbij het maaisel ingezet wordt als grondstof voor energie, materialen, eiwitten en kunstmestvervangers. Het project loopt van 2018 tot 2021.

In heel Europa ligt er kilometers bermgras naast de wegen. Na het maaien wordt bermgras beschouwd als afval en kan het enkel gebruikt worden voor compostering. Daarom onderzoeken dertien partners in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en België (met name de Universiteit Gent) gedurende drie jaar op welke manier dat gras toch waarde kan krijgen. Met de innovatieve toepassingen kunnen zij een nieuwe bio-gebaseerde, circulaire economie stimuleren. Door bermgras in te zetten als grondstof, krijgt deze afvalstroom toch waarde en wordt dit product in de circulaire economie aantrekkelijker.

Binnen het project zal gekeken worden naar de raffinage van bermmaaisel tot nieuwe bio-gebaseerde producten, eiwitten, kunstmestvervangers en hernieuwbare energie. Concreet denken onderzoekers bijvoorbeeld al aan biocomposiet van grasvezels, kunstmestvervangers en biogas.

Het Bermstroomproject van De Vlaamse Waterweg nv. gaat dezelfde richting uit. Met die project zoekt de organisatie naar manieren om van bermgras kwaliteitsvol papier te maken. Daarmee speelt ze in op de stijgende vraag naar papier: voor de massale online bestellingen zijn namelijk grote aantallen papier en karton voor verpakking nodig. Het Bermstroomproject is een onderdeel van het PIO-programma van de Vlaamse overheid.