Berg van Termunt

Circulaire bouw van multifunctionele infrastructuur

Op de site van de Berg van Termunt wil de gemeente Tervuren een nieuw multifunctioneel infrastructuurproject ontwikkelen. In het gebouw zullen de lokale voetbalvereniging en het jeugdhuis huizen, maar het zal ook voldoende polyvalent zijn om andere verenigingen of privéinitiatieven toe te laten.

Bij de ontwikkeling van dit project besteden we veel aandacht aan het toepassen van circulaire principes. Zo is het onze ambitie om zo weinig mogelijk primaire grondstoffen te gebruiken, maar eerder materialen en onderdelen die later hergebruikt of hoogwaardig gerecycleerd kunnen worden.

Circulair bouwen is in Vlaanderen nog een zeer nieuw principe waarvan amper voorbeeldprojecten bestaan. Daarom zijn we van mening dat dit project een echt pilootproject kan zijn om andere gemeenten en bouwheren te stimuleren om duurzamer of zelfs circulair te bouwen.

Het project bevindt zich nog in volle ontwikkelingsfase, waarbij nu in eerste instantie het architectenbureau BC Architects and studies onze circulaire ambities concreet vormgeeft via de uitwerking van een uitvoeringsplan.schema Termunt

schets Termunt

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. Het belang van circulair bouwen zal enkel maar toenemen. Dit project kan als voorbeeld dienen voor iedere publieke organisatie die een bouwproces wil opstarten, zowel in binnen- als buitenland, en bij uitbreiding zelfs voor private bouwprojecten.
  2. Ons traject is verre van afgelopen, maar we bereikten wel al een aantal belangrijke mijlpalen, zoals de aanstelling van de architect (BC architects and studies), de goedkeuring van het definitieve ontwerp en de goedkeuring van de omgevingsvergunning.
  3. In dit project willen we een heel aantal innovatieve circulaire bouwtechnieken toepassen, zoals vloerisolatie o.b.v. zeeschelpen, wand- en dakisolatie uit stro, stelconplaten i.p.v. chape, gerecupereerde betonplaten, een droog gemonteerde structuur …
  4. We vinden het belangrijk om in te zetten op disseminatie. Als deelnemer van de Green Deal Circulair Aankopen en de Green Deal Circulair Bouwen trachten we zoveel mogelijk andere bouwheren te inspireren via presentaties, netwerken, interviews …

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. We zitten in de opmaakfase van het aanbestedingsdossier, waarin de architect onze vraag omzet naar een uitvoeringsplan. Dit verloopt iets trager dan anders, omdat we het project willen optimaliseren, dichter bij de originele vraagstelling krijgen en de circulaire doelstellingen willen concretiseren.
  2. We hebben een belangrijke economische barrière overwonnen door producten niet meer te selecteren op basis van de laagste aankoopprijs, maar op basis van total cost of usership.
  3. We zijn veel breder en dieper gaan zoeken naar potentiële opdrachtnemers die onze circulaire vraagstelling konden beantwoorden. Dat leverde drie kandidaten op, wat een win-winsituatie was: wij kregen enkel kwaliteitsvolle inschrijvingen en de inschrijvers hebben een reële kans op winnen.
  4. We kozen bewust geen rigide opdrachtomschrijving met gedetailleerd stappenplan, maar een meer open aanpak. Zo gebeurt de uitvoering meer in partnerschap, waarbij opdrachtgever en-nemer op gelijke voet staan. We zullen deze aanbestedingsvorm in de toekomst vaker gebruiken.

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

We hebben al een aantal interessante leerlessen getrokken, sommige pistes moeten verlaten, terwijl andere opportuniteiten in de plaats zijn gekomen. Vermits het project nog niet werd uitgevoerd, kunnen we nog geen concrete realisaties evalueren. Het finale eindresultaat is sterk afhankelijk van de keuzes die we de komende weken en maanden zullen maken op heel veel verschillende vlakken.

We weten alvast zeker dat we bij toekomstige aanbestedingen meer rekening zullen houden met de aspecten duurzaamheid en circulariteit. We proberen dergelijke denkpistes ook te verspreiden in de interne organisatie.