Aquafin Fosfaatwinning

Urine bezoekers Rock Werchter als bron van fosfor

Fosfor is een chemisch element dat onmisbaar is in de voedselketen en onder andere gebruikt wordt om kunstmest te maken. Wereldwijd raken de natuurlijke fosforvoorraden echter stilaan uitgeput. Daarom zijn we in de toekomst aangewezen op recyclage.

Menselijke urine is rijk aan fosfaten en daardoor een mogelijke bron voor de terugwinning van fosfor. Maar waar haal je grote hoeveelheden urine die niet verdund zijn door rioolwater? Het antwoord: op festivals. In een proefproject tapte waterzuiveraar Aquafin de toiletten van Rock Werchter af en haalde het via een chemisch procedé fosfor uit de urine. De fosfor van Aquafin kan nog niet concurreren met gewone kunstmest, maar de techniek is alvast veelbelovend.