Actie Bouwbedrijven Circulair

Circulair bouwen toegankelijk maken voor aannemers

We willen kmo-bouwbedrijven overtuigen om circulair te bouwen én hen informeren over hoe ze dit in praktijk kunnen brengen. De beschikbare documentatie over circulair bouwen in Vlaanderen is nu vooral gericht op ontwerpers en opdrachtgevers, en minder op de aannemer. Die leemte willen we opvullen. De bestaande info willen we filteren op hun maat en daarbij praktische oplossingen aanreiken voor concrete problemen. Meer specifiek willen we voor 5 thema's / doelgroepen telkens enkele oplossingen aanbieden, nl. voor daken, buitenwanden, ramen, installaties en afbouw. Die brengen we kort en duidelijk in opleidingsmateriaal op maat, zoals opleidingen aan de hand van maquettes, technische fiches, filmpjes...

Daarmee kunnen ook eerder traditioneel werkende aannemers de voorgestelde oplossingen snel implementeren bij klanten. Ook op heel kleine schaal (denk aan manieren om bestaande ramen of bakstenen te recupereren in een renovatieproject). Door deze aanpak willen we de integratie in de bestaande praktijk versnellen.