Stijn Lambert

Wie ben ik en wat doe ik

Ik ben Zero Waste manager bij Ecofest. Dit wil zeggen dat ik jullie kan helpen bij een traject naar circulariteit, het voorkomen van afval het minder gebruiken van grondstoffen. Bij Ecofest zijn wij gespecialiseerd in de werking van evenementen maar deze opgedane kennis is zeer breed toepasbaar binnen jouw eigen organisatie.

Ik studeerde in 2004 af als Master Toegepaste Economische Wetenschappen en volgde daarna nog de Master Milieuwetenschappen, telkens aan de Universiteit van Antwerpen. Tot midden 2016 was ik projectleider Milieu en Economie bij het milieuadviesbureau Arcadis. Hier werd ik voornamelijk ingeschakeld in maatschappelijke kosten-baten analyses (MKBA), afvalbeleidsstudies en de waardering van ecosysteemgoederen en -diensten. Wat betreft afval was ik betrokken in studies rond marien afval, afvalcodering, internationaal transport van afval, implementatie van de verpakkingsrichtlijn, enhanced landfill mining, enz.

Binnen Ecofest vergaarde ik terreinkennis door projecten op openlucht evenementen. Ook ondersteunde ik verschillende overheden (stad Antwerpen, Brugge, OVAM). Ik specialiseerde me in hergebruik versus recyclage van eet- en drinkgerei. Daarnaast volg ik de ontwikkelingen van afvalbeheer en circulariteit in Vlaanderen en de rest van de wereld op de voet. Ik beschik over een uitgebreid netwerk aan dienstverleners en leveranciers van duurzame en werkbare oplossingen.

Ervaring


Jaartal:
Sector en thema:

Neem contact op

Status

Open for business

Expert op vlak van

Circulaire Product Strategieën, Design & Innovatie, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Kan helpen met

Facilitatie & Netwerking, Onderzoeken, Proces- & Projectbegeleiding

Gevestigd in regio: Antwerpen

Gerelateerde profielen