Lore Veelaert

Wie ben ik en wat doe ik

Heb je interesse in ecodesign en design voor een circulaire economie? Als postdoctoraal onderzoeker wil ik samen met mijn collega's van het REuse Lab aan UAntwerpen/Productontwikkeling graag een antwoord bieden op al jouw vragen, en de industrie ondersteunen in een succesvolle implementatie van herbruikbare alternatieven voor single-use-products.

Het REuse Lab ondersteunt bedrijven in circulaire transitie in de implementatie en ontwikkeling van herbruikbare alternatieven voor single-use producten. Het REuse Lab richt zich specifiek op het genereren van kennis voor technische objectieve kwaliteitsgarantie, kwaliteitsperceptie door vertrouwen en gebruiksgemak en ervaring, en opde optimalisatie van een kwaliteitsborging door de waardeketen en nieuwe services. Het multidisciplinaire REuse Lab biedt expertise om in co-creatie met bedrijven en sectoren de hindernissen die de introductie van producten voor hergebruik belemmeren of vertragen aan te pakken, d.m.v. data verzameling in een wetenschappelijke experimentele setting.

Mijn persoonlijke interesse en expertise ligt op de kruising van duurzame perceptie, materiaalbeleving en consumentensegmentatie. Hoe vind je als ontwerper het geschikte materiaal voor je toepassing, voor je gebruiker en voor product attachment en lange levensduur?

Ervaring

Design from Recycling
Jaartal: 2015-2017
Sector en thema:
Het VLAIO-TETRA onderzoeksproject Design from Recycling was tot stand gekomen als een interdisciplinaire samenwerking tussen de polymeeringenieurs van CPMT (UGent) en de ontwerpers van Productontwikkeling (UAntwerpen), ondersteund door LCA-experts van Envoc (UGent) en Centexbel-VKC. Daarnaast vond het project ook steun en validatie bij een actieve en uitgebreide gebruikersgroep, bestaande uit ontwerpbureaus, recyclers, kunststofverwerkers, OVAM en Catalisti.

Het doel van dit project was om Vlaamse KMO's de nodige kennis en ondersteuning te bieden om meer (en betere) producten uit gerecycleerde kunststoffen te ontwerpen (en te vervaardigen) en de duurzaamheid van deze producten in te schatten. Design from Recycling onderzoekt in hoeverre een nieuw product kan worden vervaardigd uit een bestaande stroom gerecyclede kunststoffen en welke ontwerpspecificaties daarbij horen. Deze kennisoverdracht naar ontwerpers werd gerealiseerd door de 'Determinator Box' die een ontwerphandleiding bevat; een gids met tips & trips en do's & don'ts voor het ontwerpen met gerecycleerde kunststoffen. De aanvullende 'design experience booklets' illustreren twee materiaalcases waarin dit wordt aangetoond. Ten slotte bevatten de 'material identity cards' de technische datasheets en ervaringsgerichte kwaliteiten van 15 'determinators' van gerecycleerde en virgin materialen.

Experiential Material Characterization in Product Design
Jaartal: 2017-2022
Sector en thema:
Hoe ervaren consumenten de materialen in producten om zich heen, en hoe kunnen we deze belevingsaspecten capteren in informatie voor ontwerpers? In dit doctoraatsonderzoek zijn we nagegaan hoe we de materiaal​beleving van verschillende soorten consumenten kunnen onderzoeken, zodat ontwerpers en marketeers kunnen inzetten op ervaringsgerichte kwaliteiten van materialen voor de beoogde doelgroep van een te ontwerpen product.

We leven momenteel in een wereld met een overdosis aan producten en varianten op de markt. Dus kunnen we ons afvragen hoe een consument in hemelsnaam kiest welk product hij of zij effectief aankoopt. Om veeleisende consumenten tevreden te stellen, moeten producten voldoen aan zowel functionele eisen als hedonistische behoeftes. Allereerst moet een product dus goed, veilig en eenvoudig werken. Daarnaast moet een product ook het leven van de gebruiker verbeteren, voldoening en plezier geven. We interageren met materialen via producten, en het is via onze zintuigen dat we materialen ervaren. Zonder materialen geen product; materialen vormen dus de visuele en tactiele interface met de wereld om ons heen.

Aangezien productontwikkeling een gebruikersgerichte discipline is, dienen materialen niet op zichzelf bestudeerd te worden, maar ligt de focus op mensen en hun relatie met materialen. Centraal in dit onderzoek stond het verkennen van ervaringsgerichte karakterisatie van materialen, waarbij zowel de fysieke weergave van materialen als de segmentatie van verschillende types consumenten geïntegreerd werden.

Neem contact op

Status

Open for business

Expert op vlak van

Productie & Maakindustrie, Circulaire Product Strategieën, Design & Innovatie, Communicatie & Marketing, Textiel, Consumentengoederen, Kunststoffen & Chemie

Kan helpen met

Kennis circulaire economie, Coaching, Co-creatie begeleiding, Facilitatie & Netwerking, Onderzoeken, Presentatie geven

Gevestigd in regio: Antwerpen

Gerelateerde profielen