Danielle Dewickere

Wie ben ik en wat doe ik

Als consultant begeleid ik teams en organisaties in het duurzaam bereiken van hun purpose. Samen met mijn collega's bij Möbius leg ik de focus op het opzetten, uitwerken en/of implementeren van de circulaire strategie. Dit gaat van een eerste inspiratiesessie, over het doorrekenen van een business case tot het in de praktijk brengen van een piloot.

Met een brede achtergrond in bedrijfspsychologie en algemeen management heb ik ervaring in een waaier van verandertrajecten. Sinds enkele jaren leg ik me specifiek toe op het begeleiden van organisaties in het toepassen van circulaire principes, bijvoorbeeld door het opzetten van een stakeholdertraject rond een circulaire en sociale economie, op vlak van circulair bouwen, circulaire business modellen en duurzaamheid op school. Contacteer me gerust om in een vrijblijvend gesprek uitdagingen en beste praktijken uit te wisselen!

Ervaring

Versterken van het duurzaamheidsmanagement
Jaartal: 2020
Sector en thema:
Ik begeleid een internationale industriële organisatie in het versterken van het duurzaamheidsmanagement . Dit omvat zowel:
- de managementaanpak incl. materialiteitsmatrix en KPI-setting
- het stakeholderengagement
- de duurzaamheidsrapportering in lijn met GRI standaarden
- de opzetten van een sustainability portfolio assessment

Business case voor een product-als-een-dienst model
Jaartal: 2020
Sector en thema:
Een Vlaamse bouwgroep wilde de mogelijkheden van een alternatief businessmodel ontdekken, namelijk een Product-As-A-Service model. Verschillende diensten zoals verwarming en verlichting moeten geïntegreerd worden met de visie op een circulaire realisatie en rendabele onderneming
In een iteratie van workshops en desk research verzamelde Möbius alle informatie om de waardepropositie van het dienstenmodel uit te werken. Aan de hand van inzichtelijke oefeningen en precieze vragen hebben we het management van de bouwgroep begeleid bij het opstellen van hun PAAS-model. Tegelijkertijd werd de business case berekend, zodat het bedrijf kon overstappen van een eenmalige factuur naar een maandelijkse factuur.

Op zoek naar de win-win tussen sociale & circulaire economie
Jaartal: 2018
Sector en thema:
Lidwina riep de hulp in van Möbius en VITO om samen marktkansen en contacten te identificeren binnen het werkveld van de circulaire economie. In een eerste stap dompelden we de groep betrokkenen onder in de circulaire economie aan de hand van een inspiratiesessie en brainstormoefening. De sessies gaven deelnemers vooral de kans samen op een grondige en gestructureerde manier de mogelijkheden te verkennen voor de sociale economie en Lidwina in het bijzonder. In deel twee van het traject gingen we verder op onderzoek. We bekeken de mogelijkheden van een kruising tussen sociale en circulaire modellen en interviewden verschillende andere sociale ondernemers en concullega’s. Stap drie was vooral gericht op het vormen van concrete coalities met andere organisaties en het vormgeven van businesscases. We organiseerden specifieke werksessies en bereidden een klantenevent voor om extra ideeën en dialoog te promoten rond nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. Met frisse ideeën en sterke contacten kan Lidwina na afloop van het project meerdere circulaire business cases opstarten. Zo vonden we al snel enkele interessante en veelbelovende kansen voor Lidwina als partner in de verticale landbouw, als matchmaker in de sector van Maatwerk of als facilitator van een nieuw product- of dienstmodel voor kledij.

Neem contact op

Status

Open for business

Expert op vlak van

Circulaire Product Strategieën, Design & Innovatie, Businessmodellen

Kan helpen met

Co-creatie begeleiding, Facilitatie & Netwerking, Proces- & Projectbegeleiding

Gevestigd in regio: Antwerpen

Gerelateerde profielen