We're hiring: Beleidsondersteuner & facilitator

dinsdag 1 augustus 2023

Om versneld vooruitgang te boeken met de transitie naar een circulaire economie zoeken we een beleidsondersteuner en facilitator die samen met de vele stakeholders aan de slag wil gaan.

OVER ONS

Vlaanderen Circulair kreeg van de Vlaamse Regering de opdracht om burgers, bedrijven en organisaties te bewegen in de richting van een circulaire economie, waarin niets verloren gaat: producten worden hersteld, hergebruikt, gerecycleerd, opgewaardeerd, ....

Vlaanderen Circulair is het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, financiers, middenveld en kenniswereld die samen actie ondernemen. Het partnerschap Vlaanderen Circulair wordt ondersteund door een multidisciplinair team dat is ingebed bij de OVAM. Daarnaast is Vlaanderen Circulair ook een bredere beweging van burgers, ondernemers, middenveldorganisaties, lokale overheden,… die initiatieven in de circulaire economie willen opzetten. Hen verbinden en begeleiden we actief.

Vlaanderen Circulair werkt sinds 2020 aan een verbreding van de activiteiten. In zes thematische werkagenda’s timmeren we aan de circulaire weg voor bouwen, chemie/kunststoffen, waterkringlopen, voedselketen, bio-economie en de maakindustrie.

Ontdek hier alles over onze aanpak >

We hebben naast onze algemene website ook gespecialiseerde websites die een beeld geven van waar we zoal mee bezig zijn:

OVER DE JOB

Om versneld vooruitgang te boeken met de transitie naar een circulaire economie zoeken we een beleidsondersteuner en facilitator voor het activeren en inspireren van de vele stakeholders.

Jouw takenpakket:

 • Als facilitator werk je samen met de collega’s van het team Vlaanderen Circulair en van het ruime partnerschap aan de transitie naar een circulaire economie in Vlaanderen.

 • Je ondersteunt de partners in de uitrol van de werkagenda’s en de hefbomen.

 • Je zorgt vooral voor de verbinding tussen de diverse actoren: knelpunten uit de werkagenda’s breng je naar de experttafels rond de hefbomen, oplossingen die voortkomen uit de expertgroepen en goede praktijken uit de werkagenda’s deel je zoveel mogelijk in het netwerk.

 • Als beleidsondersteuner kijk je samen met de transitiemanager, je collega’s en partners van Vlaanderen Circulair hoe het beleid met diverse instrumenten de circulaire economie maximaal kan ondersteunen. Die instrumenten kunnen variëren van wetgeving, innovatie en ondernemerschapssteun of samenbrengen van partners tot sensibilisering en opleiding. Je bereidt mee het beleid voor door goed onderbouwde voorstellen in afstemming met de diverse beleidsactoren (lokaal tot Europees beleid).

OVER JOU

We zoeken een facilitator die zelfstandig werkt, goed kan omgaan met stress en zich makkelijk aan veranderende omstandigheden kan aanpassen. Bovendien ben je een echte teamplayer en je voelt je thuis in een divers partnerschap met ondernemers, onderzoekers, overheden, middenveld en financiers. Je bent geboeid door het ruimere verhaal van transities en wilt meewerken aan een klimaatbestendige, circulaire economie, met respect voor de ecologische grenzen van onze planeet. Je weet hoe je knelpunten kan omzetten tot oplossingen dit doe je door een goede kennis van de werking van de overheid, de markt en de maatschappij. 

Wat moet je op zak hebben?

 • Je hebt een masterdiploma en kennis van de circulaire economie.
 • Je hebt ervaring als netwerker in een divers (publiek/privaat) netwerk.
 • Je hebt als beleidondersteuner kennis van/interesse voor de werking van de overheid.
 • Je hebt kennis van en ervaring met een kantoorsoftwarepakket.

Je vindt de formele vereisten in detail hier >

ONS AANBOD

Wij bieden je:

 • Een plek in een gedreven team dat er samen voor gaat.
 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een verloning van (A111, geen ervaring) 3.754,81 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden mits voorlegging van geldige documenten. Voor de berekening van je salaris kan je terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid.
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, mogelijkheid tot hybride werken, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, een fietsvergoeding, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station te Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten inzake de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voor de effectieve indiensttreding.
 • We moedigen mensen met een beperking aan om te solliciteren. Laat het ons even weten als je hulpmiddelen nodig hebt om te kunnen solliciteren.

ZIN GEKREGEN?

Super! Solliciteren kan tot uiterlijk zondag 10 september 2023. Om te solliciteren vul je de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst stuur je als bijlage een cv met overzicht van je loopbaan/ervaring en een kopie van jouw diploma.

Check ook zeker nog eens het volledige vacaturebericht.

Nu solliciteren >

Deel dit artikel