Vlaanderen voortrekker in internationaal pact voor duurzame en eerlijke IT

dinsdag 30 november 2021

Met het Circular and Fair ICT Pact bundelen zeven Europese landen hun aankoopkracht om meer circulariteit en eerlijkheid in de wereldwijde ICT-sector te krijgen. De productie en afdanking van ICT-materiaal gebeurt immers nog al te veel in milieu-onvriendelijke en slechte sociale omstandigheden. Concreet zullen de deelnemende landen via hun aankoopbeleid de vraag naar eerlijke en circulaire laptops en smartphones een boost geven. België en Vlaanderen spelen een voortrekkersrol. Ministers Crevits en Demir ondertekenen vandaag namens Vlaanderen het pact.

Met het pact beloven Nederland, België, Duitsland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Zwitserland hun aankoopkracht te bundelen. Door hun miljoenen euro's aankoopbudget in de weegschaal te leggen, geven ze een sterk signaal aan de ICT-markt. Circulaire en eerlijke ICT-producten, die nu vaak schaars en duur zijn, krijgen zo de wind in de zeilen. De deelnemende landen gaan daarnaast ook met de sector in overleg over hoe ze samen stappen vooruit kunnen zetten. Als alles goed gaat, kunnen ook gewone consumenten dankzij het pact in de toekomst makkelijker kiezen voor een duurzame smartphone of laptop.

Het Facilitair Bedrijf, dat alle grote aankopen voor de Vlaamse Overheid doet, ondertekende als eerste inkopende organisatie wereldwijd het CFIT pact. Ook met het Fair ICT Flanders project nam Vlaanderen een voortrekkersrol op. Vlaanderen bundelt vanaf dit jaar ook de krachten van departement Omgeving, Het Facilitair Bedrijf en Vlaanderen Circulair met de andere gewesten en het federale niveau in een Belgisch lerend netwerk voor aankoop van duurzame ICT. Met de ondertekening van het pact voor Vlaanderen als coördinerende partner, onderstrepen ministers Crevits en Demir deze voortrekkersrol.

Minister Crevits:
“We gebruiken allemaal smartphones, tablets en laptops, maar zijn ons vaak niet bewust van de milieu-impact van zo'n toestellen. Met dit pact streven we naar meer circulaire en faire ICT-producten, waarbij ook de rechten van werknemers worden beschermd. We gebruiken daarbij de gezamenlijke aankoopkracht in alle deelnemende landen om impact te creëren.”

Minister Demir:

“We gebruiken onze iPhone bijvoorbeeld gemiddeld maar 18 maanden, waarna hij thuis in een schuif belandt. Terwijl er veel waardevolle, kritieke grondstoffen in zitten. De productie van ICT-toestellen is bovendien wereldwijd verantwoordelijk voor meer dan 2% de CO2-uitstoot. Ook op het gebied van mensenrechten zie ik problemen, zowel in de mijnbouw, de productie als de afvalfase. Daarom vind ik het belangrijk dat Vlaanderen het CFIT pact ondertekent”.

Meer over het CFIT pact

Met CFIT werken de deelnemende landen samen om hun aankoopcriteria bij te schaven, samen aankopen in gang te zetten en kennis uit te wisselen, zowel tussen aankopers als tussen overheden.

Het pact is een activiteit onder het One Planet Network van de Verenigde Naties op initiatief van Nederland en met België als co-trekker en Vlaanderen als coördinator.

Het Pact is op dit moment getekend door de volgende coördinerende organisaties: België (FIDO en het Waalse Gewest), Nederland (I&W), Duitsland (BMU), Noorwegen (DFO), het Verenigd Koninkrijk (DEFRA), Oostenrijk (BMNT), Zwitserland (FOEN) en de Circular Innovation Council in Canada.

Meer info vind je op:

Deel dit artikel

CATEGORIEEN

Actua