Vlaanderen Circulair zkt EU Projectcoördinator Lokaal klimaatbeleid en Circulaire Economie

dinsdag 25 april 2023

Om versneld vooruitgang te boeken met de transitie naar een circulaire economie zoeken we een Projectcoördinator Lokaal klimaatbeleid en Circulaire Economie. Als Vlaamse projectcoördinator van het Europese Interreg project KARMA zal je aanpassingen aan het (lokale) klimaatbeleid verkennen en samen met relevante partijen aanvullende, circulaire doelstellingen en maatregelen formuleren. De focus ligt hierbij op het circulair en klimaatbewust bouwen.

OVER ONS

Vlaanderen Circulair kreeg van de Vlaamse Regering de opdracht om burgers, bedrijven en organisaties te bewegen in de richting van een circulaire economie, waarin niets verloren gaat: producten worden hersteld, hergebruikt, gerecycleerd, opgewaardeerd, ....

Vlaanderen Circulair is het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, financiers, middenveld en kenniswereld die samen actie ondernemen. Het partnerschap Vlaanderen Circulair wordt ondersteund door een multidisciplinair team dat is ingebed bij de OVAM. Daarnaast is Vlaanderen Circulair ook een bredere beweging van burgers, ondernemers, middenveldorganisaties, lokale overheden,… die initiatieven in de circulaire economie willen opzetten. Hen verbinden en begeleiden we actief.

Vlaanderen Circulair werkt sinds 2020 aan een verbreding van de activiteiten. In zes thematische werkagenda’s timmeren we aan de circulaire weg voor bouwen, chemie/kunststoffen, waterkringlopen, voedselketen, bio-economie en de maakindustrie.

Ontdek hier alles over onze aanpak >

We hebben naast onze algemene website ook gespecialiseerde websites die een beeld geven van waar we zoal mee bezig zijn:

OVER DE JOB

Om versneld vooruitgang te boeken met de transitie naar een circulaire economie zoeken we een Projectcoördinator Lokaal klimaatbeleid en Circulaire Economie. Als Vlaamse projectcoördinator van het Europese Interreg project KARMA zal je aanpassingen aan het (lokale) klimaatbeleid verkennen en samen met relevante partijen aanvullende, circulaire doelstellingen en maatregelen formuleren. De focus ligt hierbij op het circulair en klimaatbewust bouwen.

Jouw takenpakket:

 • Jij bent de Vlaamse projectcoördinator binnen het Europese Interreg project KARMA.
 • Jij stemt af met de lead partner en de projectcoördinatoren van de andere deelnemende regio’s.
 • Jij neemt de taken en opdrachten in het kader van het project op en werkt resultaatgericht samen op Vlaams en Europees niveau.
 • Jij neemt initiatief in de planning en de uitvoering, organiseert bijeenkomsten en/of events en communiceert op gepaste wijze over de geleerde lessen en de resultaten.
 • Jij stimuleert om tot oplossingen te komen. Dit kan via beleidsaanpassingen, invoeren van diverse maatregelen …
 • Jij stimuleert de adoptie en implementatie van (nieuw) beleid via een gepaste aanpak (lobbywerk, begeleiding op maat, inspiratie bieden …).
 • Jij volgt het project administratief nauwgezet op en zorgt voor de rapporteringen.
 • Jij zorgt samen met de financiële dienst van de OVAM voor de financiële rapporteringen.

 

OVER JOU

Wat moet je op zak hebben?

 • Je bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau A (klik hier voor meer info), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van de OVAM die reeds tot niveau A behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als je een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen. 
 • Als je jouw diploma behaalde in een andere taal dan het Nederlands, moet je een taalexamen afleggen bij Selor om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

Je vindt de formele vereisten in detail hier >

ONS AANBOD

Wij bieden je:

 • Een plek in een gedreven team dat er samen voor gaat.
 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van bepaalde duur tot en met 30/04/2026, mogelijks verlengbaar.
 • Een verloning van (A111, geen ervaring) 3.754,81 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden mits voorlegging van geldige documenten. Voor de berekening van je salaris kan je terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid.
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, mogelijkheid tot hybride werken, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, een fietsvergoeding, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station te Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten inzake de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voor de effectieve indiensttreding.
 • We moedigen mensen met een beperking aan om te solliciteren. Laat het ons even weten als je hulpmiddelen nodig hebt om te kunnen solliciteren.

ZIN GEKREGEN?

Super! Solliciteren kan tot uiterlijk dinsdag 16 mei 2023. Om te solliciteren vul je de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst stuur je als bijlage een cv met overzicht van je loopbaan/ervaring en een kopie van jouw diploma.

Check ook zeker nog eens het volledige vacaturebericht op ovam.be.

Nu solliciteren >

Deel dit artikel