Terugblik klankbordevent “Naar een Vlaamse circulaire maakindustrie”

donderdag 18 maart 2021

VLAIO en Agoria werken, samen met Vlaanderen Circulair, OVAM, Fedustria, Herwin, Flanders Make, Departement EWI en Steunpunt CE en ondersteund door Möbius, VITO en HIVA-KU Leuven, aan een ambitieuze werkagenda om tot een Vlaamse circulaire maakindustrie te komen. 

Tijdens een klankbordevent vorige dinsdag brachten we meer dan 60 geëngageerde organisaties – bedrijven, overheden, onderzoeksinstellingen, middenveld en financiële instellingen – samen rond een digitale tafel. We bekeken wat er vandaag rond circulaire economie gebeurt in de maakindustrie, welke ambities er zijn voor de toekomst en wat er nodig is om initiatieven een stap verder te brengen.  

We deden dit als eerste met inspirerende sprekers die hun visie op en ervaringen met de circulaire maakindustrie deelden. 

Minister Crevits gaf het startschot met een videoboodschap waarin ze wees op het belang van een circulaire maakindustrie als hoeksteen van een sterke economie en lokale tewerkstelling.

Maarten Dubois, circulaire economie expert bij de OESO, stelde een aantal indicatoren en bijhorende cijfers voor die helpen onze circulaire performantie te meten en ging in op de impact van corona. 

Dominiek Plancke en Julie Lietaer, de CEO’s van respectievelijk ETAP Lighting en European Spinning Group, legden ons uit hoe zij met hun bedrijf actief bijdragen aan een circulaire transitie, door bijvoorbeeld de keuze voor gerecycleerde vezels, modulair productontwerp of circulaire product-dienst-systemen. 

Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst zoomden we in kleinere groepen in op een aantal belangrijke (maak)waardeketens, nl. consumententextiel & matrassen, technisch textiel & tapijten, consumenten elektronica & (EV-)batterijen en machines & professioneel elektronica. 

We brachten systemische knelpunten voor circulair ondernemerschap én eerste oplossingsrichtingen in kaart. Hierbij kwamen ook getuigenissen van doeners op het terrein aan bod. Studio AMA, DS Textiles, BSH, Peerby, Barco en Watt4ever vertelden over wat hen helpt en wat hen nog tegenhoudt om hun circulaire pilootprojecten op te schalen en te versnellen. 

Deel dit artikel

CATEGORIEEN

Actua
 

donderdag 15 december 2022

In een aflopend project bij de zorgorganisaties Zorgband en Curando rond het meten van voedselverliezen, is vastgesteld dat een deel van de bereide voeding, niet wordt geconsumeerd. Zo gaat een gedee…

 

donderdag 15 december 2022

De Vlaamse Overheid zet via voedselhubs actief in op de herverdeling van voedseloverschotten naar mensen in kansarmoede. Om optimaal te werken, moeten die voedselhubs ingebed zijn in een netwerk van …

 

donderdag 15 december 2022

In Vlaanderen produceren supermarkten jaarlijks naar schatting zo’n 48.000 ton eetbare voedselreststromen. 95% hiervan wordt als afval afgevoerd. Toch zijn ze geschikt als voeder voor insecten. Die k…