Terugblik klankbordevent “Naar een Vlaamse circulaire maakindustrie”

donderdag 18 maart 2021

VLAIO en Agoria werken, samen met Vlaanderen Circulair, OVAM, Fedustria, Herwin, Flanders Make, Departement EWI en Steunpunt CE en ondersteund door Möbius, VITO en HIVA-KU Leuven, aan een ambitieuze werkagenda om tot een Vlaamse circulaire maakindustrie te komen. 

Tijdens een klankbordevent vorige dinsdag brachten we meer dan 60 geëngageerde organisaties – bedrijven, overheden, onderzoeksinstellingen, middenveld en financiële instellingen – samen rond een digitale tafel. We bekeken wat er vandaag rond circulaire economie gebeurt in de maakindustrie, welke ambities er zijn voor de toekomst en wat er nodig is om initiatieven een stap verder te brengen.  

We deden dit als eerste met inspirerende sprekers die hun visie op en ervaringen met de circulaire maakindustrie deelden. 

Minister Crevits gaf het startschot met een videoboodschap waarin ze wees op het belang van een circulaire maakindustrie als hoeksteen van een sterke economie en lokale tewerkstelling.

Maarten Dubois, circulaire economie expert bij de OESO, stelde een aantal indicatoren en bijhorende cijfers voor die helpen onze circulaire performantie te meten en ging in op de impact van corona. 

Dominiek Plancke en Julie Lietaer, de CEO’s van respectievelijk ETAP Lighting en European Spinning Group, legden ons uit hoe zij met hun bedrijf actief bijdragen aan een circulaire transitie, door bijvoorbeeld de keuze voor gerecycleerde vezels, modulair productontwerp of circulaire product-dienst-systemen. 

Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst zoomden we in kleinere groepen in op een aantal belangrijke (maak)waardeketens, nl. consumententextiel & matrassen, technisch textiel & tapijten, consumenten elektronica & (EV-)batterijen en machines & professioneel elektronica. 

We brachten systemische knelpunten voor circulair ondernemerschap én eerste oplossingsrichtingen in kaart. Hierbij kwamen ook getuigenissen van doeners op het terrein aan bod. Studio AMA, DS Textiles, BSH, Peerby, Barco en Watt4ever vertelden over wat hen helpt en wat hen nog tegenhoudt om hun circulaire pilootprojecten op te schalen en te versnellen. 

Deel dit artikel

CATEGORIEEN

Actua