Ruimte voor verandering

donderdag 8 april 2021

Circulaire gebiedsontwikkeling is dé planningspraktijk van de 21ste eeuw. In de nieuwste editie van het vakblad RUIMTE (49) maak je uitgebreid kennis met de circulaire transformatie van plekken en gebieden.

De wisselwerking tussen ruimtelijke planning en de circulaire economie staat centraal. Scherpe theoretische inzichten en tastbare praktijken schetsen hoe stadsontwikkeling, bodemsanering, brownfieldherontwikkeling, de energietransitie, economie en open ruimte op elkaar inspelen. Het is een complexe opgave, die vraagt om een holistische aanpak. Het sluit aan bij wat planners al doen, maar het daagt stadsmakers, beleid en ontwerpers evengoed uit om een stap verder te zetten. Dit themanummer van RUIMTE zet u aan om met een circulaire mindset aan de slag in uw gemeente, stad, project of gebied!

Lees één artikel gratis, bekijk de volledige inhoudsopgave en bestel RUIMTE.

Wat kun je verwachten?

Kernredacteurs Annette Kuhk (humanarc), Ellen Luyten (OVAM) en Elmar Willems (Vlaanderen Circulair) leiden het thema in en uit. Tussen inleiding (‘Circulariteit. Nieuwe blauwdruk voor duurzaamheid?’) en synthese (‘Welke circulaire toekomst willen we?’) komen tal van praktijkvoorbeelden aan bod die de switch al hebben gemaakt. Er is aandacht voor Antwerpen (‘Denken & doen. Vier lessen uit de Lageweg’), Diest (‘Citadel Diest. Naar een circulair ecosysteem voor de groene long van de stad’), Mechelen (‘De Potterij. Broedplaats voor circulaire economie’), Vilvoorde, Gent, Houthalen (‘Pilootprojecten Terug in Omloop. Een circulair maatpak voor brownfields’) en Oostende (‘Oosteroever Oostende. Zoeken, experimenteren, verbeelden’).
Maar ook de havens worden belicht. Als bakens van productie en logistiek zijn zij een ideaal lab om de principes van de circulaire economie op uit te testen. Daarnaast reikt het magazine (materiaal)strategieën aan die vanaf nu bij elk project als leidraad kunnen dienen. En er wordt beargumenteerd waarom een beter begrip van onze bodem de echte bottom-up benadering is.

Deel dit artikel

CATEGORIEEN

Actua