Ministers Crevits en Demir geven boost aan Vlaanderen Circulair

donderdag 3 december 2020

Vlaanderen Circulair, het partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld dat de circulaire economie voortstuwt, krijgt een nieuwe boost. We verleggen de focus van experimenteren naar opschalen en veralgemenen van goede praktijken. Daar hoort een verbrede werking, een nieuwe voorzitter -Paul De Bruycker (CEO Indaver)- en een vernieuwde stuurgroep bij.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits zetten vandaag de volgende stap voor Vlaanderen Circulair: van een focus op experimenteren gaan we naar opschaling en veralgemening van goede praktijkvoorbeelden. Paul De Bruycker (CEO van Indaver) wordt de nieuwe voorzitter.

De dubbele aansturing van ministers Demir en Crevits maakt duidelijk dat de transitie naar de circulaire economie niet alleen een ecologische noodzaak is, maar ook een economische opportuniteit. Niet in het minst op het vlak van innovatie en tewerkstelling.

Daarom nemen alle relevante sectorfederaties (VCB, Essenscia, Agoria, Fedustria, Fevia, Denuo, Vlaams Werkgeversplatform, Febelfin), de onderzoeksinstellingen VITO en het Steunpunt CE Center, Bond Beter Leefmilieu en VVSG deel aan de stuurgroep van Vlaanderen Circulair.

In 2017 ging Vlaanderen Circulair van start met als doel om de transitie naar de circulaire economie in Vlaanderen te realiseren tegen 2050. Een terugblik op de activiteiten 2017-2019 vind je hier. De huidige Vlaamse Regering bevestigde die doelstelling en sprak de ambitie uit om van Vlaanderen tegen 2030 al een circulaire koploper te maken in Europa door de materiaalvoetafdruk van onze consumptie te ontkoppelen van de economische groei en deze met 30% te verminderen tegen 2030.

“Vlaanderen moet op Europees en wereldniveau toonaangevend zijn in de omslag naar de circulaire economie. Vlaanderen Circulair wordt meer dan ooit het partnerschap waarin we die omslag concreet verder vorm gaan geven. In circulaire economie investeren is investeren in ons leefmilieu”
- Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir

De doorstart die vandaag genomen wordt, komt op een ideaal moment. “Post-covid zullen we onze economie op een krachtige en vooral duurzame manier moeten herlanceren. Circulaire economie kan daarbij een enorme opportuniteit zijn en we steken niet onder stoelen of banken dat Vlaanderen grote ambities heeft als het gaat om circulaire economie”, zegt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits.

Dat circulaire economie kan bijdragen aan meer economische veerkracht bleek uit een enquête die Vlaanderen Circulair en VITO in mei 2020 voerden bij 500 respondenten. Daaruit bleek dat bedrijven die circulaire business-modellen of bedrijfsvoering toepasten, beduidend minder hadden geleden onder de gevolgen van de lockdown. 66% van deze bedrijven gaf aan geen tekorten ervaren te hebben als gevolg van de crisis, tegenover slechts 2% van de 'niet-circulaire' bedrijven.

“Post-covid zullen we onze economie op een krachtige en vooral duurzame manier moeten herlanceren. Circulaire economie kan daarbij een enorme opportuniteit zijn."

- Vlaams minister van Economie Hilde Crevits.

“De goesting die ik bij de stakeholders ervaren heb om de handen uit de mouwen te steken en te werken aan de circulaire economie stemt mij hoopvol dat we snel resultaat kunnen boeken”, zegt voorzitter Paul De Bruycker.

Wie zit in de stuurgroep van Vlaanderen Circulair?

De stuurgroep is een reflectie van de 'maatschappelijke vijfhoek': overheid, privé, middenveld, kennisinstellingen en financiële wereld. Hieronder zie je wie in de stuurgroep zetelt:

Governance

Hoe gaan we vanaf nu aan de slag?

WERKAGENDA'S

Werkagenda's

De circulaire omslag is een te groot project om in de mand van één team of organisatie te leggen. Voor de volgende stap, de opschaling, de mainstreaming, hebben we vele handen en veel verschillende soorten expertise nodig. Daarom organiseert Vlaanderen Circulair zich voortaan in zes thematische werkagenda's:

 1. circulair bouwen
 2. chemie en kunststoffen
 3. waterkringlopen
 4. bio-economie
 5. voedselketen
 6. maakindustrie (textiel, meubelen, elektro, batterijen ...)

Elke werkagenda is een partnerschap op zichzelf en krijgt een publieke en een private trekker. Ze zullen samen ambities formuleren, de strategie uittekenen en vooral tot actie overgaan.

Mooi meegenomen, maar niet toevallig: de topics van de werkagenda’s van Vlaanderen Circulair sluiten naadloos aan bij de prioriteiten die Europa onder meer in de Green Deal naar voor schuift.

HEFBOMEN

Hefbomen

Werkagenda’s opstellen en uitvoeren is nog geen garantie op succes. Om de transitie naar de circulaire economie waar te maken, moeten nog heel wat drempels, regels, of gewoonten uit de ‘lineaire economie’ aangepakt worden. Daarnaast is er ondersteuning nodig op het vlak van communicatie, financiering en robuust wetenschappelijk onderzoek. Daarom zetten we parallel aan de werkagenda’s in op zeven hefbomen:

 1. financiering;
 2. communicatie;
 3. onderzoek;
 4. jobs en vaardigheden;
 5. circulair aankopen;
 6. innoveren en ondernemen;
 7. beleidsinstrumenten.

Projectleiders van de werkagenda's en de hefbomen komen samen onder leiding van de transitiemanager, Brigitte Mouligneau, om de violen te stemmen en van elkaar te leren. Het coördinerend team Vlaanderen Circulair blijft gehuisvest bij de OVAM.

Organigram

In de zomer van 2021 zal Vlaanderen Circulair tijdens haar eerste State of the Union haar roadmap voorstellen. Na de zomer volgen de werkagenda’s. Maar de actie, die is vandaag al bezig! Kijk daarvoor zeker al eens rond op onze website en thematische subsites:

Deel dit artikel

CATEGORIEEN

Actua