Climate Tech Forum: economische missie klimaattechnologie

dinsdag 27 juni 2023

Op woensdag 21 juni 2023 vond de eerste editie van het Climate Tech Forum plaats, georganiseerd door de Nederlandse ambassade in België en het Nederlandse Consulaat-Generaal in Antwerpen. Het forum bood een uitstekende gelegenheid voor bedrijven, kennisinstellingen en vertegenwoordigers uit het publieke domein om kennis uit te wisselen en nieuwe inzichten te verkrijgen over de toekomst van groene waterstof, klimaatneutraal en circulair bouwen, toekomstgerichte landbouw en slimme en duurzame mobiliteit.

Het evenement vond plaats parallel aan het staatsbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan België. Het werd gehouden in het iconische Gare Maritime, zelf een voorbeeld van herbestemming van een oud goederenstation.

Na de opening door Zijne Majesteit Koning Filip, Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, minister Clarinval en minister Liesje Schreinemacher verruimde de Nederlands astronaut André Kuipers de blik van de deelnemers richting heelal. Door zijn boeiend verhaal en de vele foto’s vanuit de ruimte toonde hij aan hoe groot de klimaatproblemen zijn. Via satellieten is haarscherp te zien waar bijvoorbeeld droogte heerst, luchtvervuiling is, regenwoud verdwijnt, erosie ontstaat en de biodiversiteit afneemt. Het bevestigde nogmaals waarom we allen moeten blijven inzetten op de circulaire transitie.

In de parallelle sessies werd deze noodzaak en een mogelijke aanpak vertaald voor oa. de bouwsector. Via verschillende panelgesprekken kregen de aanwezigen inzicht in waar we als België en Nederland staan in de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire bouweconomie. Samenwerken aan de knelpunten, kwam als belangrijkste uitdaging naar voor om een versnelling over de landsgrenzen heen mogelijk te maken. Het was een dag vol hoop, leerinzichten en meer dan 400 matchmaking gesprekken tussen Nederlandse en Belgische bedrijven leidde tot nieuwe kansen om circulaire samenwerkingen in de praktijk te brengen.

Deel dit artikel