MASCO

De bouwheer goedkoper laten investeren in bouwmaterialen die in omloop blijven

Living Lab MASCO zet in op de kansen die hefboomfinanciering biedt om meer circulair te bouwen. Via een MASCO-model kan de bouwheer goedkoper investeren in bouwmaterialen, op voorwaarde dat ze na gebruik in omloop blijven.

Een MASCO is een soort draaischijf die circulaire materialen in omloopt brengt, ook na verschillende levenscycli. Circulaire materialen hebben een hoge hergebruikwaarde, waardoor MASCO een nieuw type investeringsmodel voor die materialen mogelijk kan maken. Via een MASCO-model kan de bouwheer goedkoper investeren in bouwmaterialen, op voorwaarde dat ze na gebruik in omloop blijven.

Net als bij de ESCO's (=Energy Service Companies) verlaagt dit de investeringsdrempel en kunnen gebouwen in de toekomst veel onafhankelijker worden van primaire grondstoffen. De financiële sector vindt in dit nieuwe model een antwoord op de groeiende vraag naar duurzame investeringsproducten. Een dergelijk model bestaat nog niet in Vlaanderen en vergt inzichten vanuit verschillende disciplines.

Een divers partnerschap van frontrunners wil in dit living lab een primeur voor Vlaanderen neerzetten: financiële, juridische digitale en circulariteitsexperts doen samen gericht onderzoek op basis van twee ‘zuivere’ circulaire materialen: JUUNOO kantoorwanden en kantoormeubilair van NNOF. Antwoorden op organisatorische, financiële en juridische vragen moeten de rest van de bouw- en financiële sector overtuigen van de financiële en ecologische opbrengst voor de bouwsector.

JuuNoo

Partners SUREAL, ION, Bij Schoeringe, TRIODOS BANK, Nearly New Office Facilities, VITO, Sura-Impact, IMPACT CAPITAL

Organisaties Bedrijfwereld › Kennisinstelling › Financiële wereld ›

Sectoren Bouw ›