Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu
 

WERKAGENDA
Waterkringlopen

 

werkagenda waterkringlopen

Werkagenda’s?

Werkagenda’s zijn partnerschappen binnen Vlaanderen Circulair die zich richten op circulaire acties binnen een strategisch thema, zoals hier waterkringlopen.

Voor hun thema bepalen de partners welke acties ze op korte (1-5 jaar) termijn prioritair gaan ondernemen.

 

Die acties brengen ze samen in een ‘rollend actieplan’. Het plan bepaalt de grote ambities, stippelt enkele werkpaden uit en somt concrete acties op. Zo’n plan is rollend, omdat het niet in steen is gebeiteld, maar integendeel doorheen de tijd voortdurend bijgesteld wordt.

Het plan moet vooral verbinden en orchestreren wat al bestaat. Zo kunnen de bestaande circulaire initiatieven elkaar versterken en kunnen we hiaten vullen.

Een duo van trekkers (meestal een partij uit de overheid en een partij uit de privé) vuurt elke werkagenda aan. Een bredere kerngroep omringt de trekkers. Samen stippelen ze de weg uit.

 

Trekkers van deze werkagenda:

Tania Verhoeve (VMM) en Liesje De Schamphelaire (Fevia / Vlaams Werkgeversplatform) lichten toe

DE WERKAGENDA CIRCULAIR WATER IN VRAAG & ANTWOORD

Wat zijn jullie ambities voor 2030/2050?

Met onze werkagenda willen we onderzoeken hoe we circulair water kunnen inzetten als een middel voor duurzaam watergebruik enerzijds en voor een robuust watersysteem in Vlaanderen anderzijds. We maken de link met de Vlaamse Blue Deal, het plan van de Vlaamse overheid dat de strijd aanbindt tegen droogte en waterschaarste.

We willen in dialoog met partners op zoek gaan naar innovatie en goede voorbeelden van circulair water en hoe we die kunnen opschalen op een goede manier.

Waar willen jullie op inzetten?

Met de werkagenda waterkringlopen willen we inzetten op circulair water. Circulair water vertrekt vanuit het basisprincipe van een efficiënt watergebruik en zet in op waterhérgebruik.

We starten met een inventarisatie van lopende projecten en initiatieven. We kijken hoe we betaald leergeld maximaal kunnen valoriseren. Dus: wat zijn de zaken die goed lopen en wat kunnen we opschalen in Vlaanderen? En wat zijn zaken die moeilijker lopen? Wat zijn de knelpunten en hoe kunnen we die aanpakken in onze werkagenda?

Een tweede zaak waarop we inzetten zijn samenwerkingsverbanden tussen actoren in de waterketen. Actoren kunnen bijvoorbeeld water gaan uitwisselen. Zo kan het afvalwater van een bedrijf gebruikt worden als grondstof voor een andere actor of er kan infrastructuur gedeeld worden om zo nieuwe waterbronnen in te zetten. We bekijken hoe we die samenwerkingsverbanden kunnen stimuleren.

Wat zijn de knelpunten en hoe willen jullie die wegwerken?

We willen eerst een goed zicht krijgen op de uitdagingen die we vandaag zien. Komen die structureel terug in meerdere projecten of meerdere sectoren? Zo kan circulair watergebruik in de industrie andere uitdagingen kennen dan in de landbouw of bij particulieren. We hebben bijvoorbeeld aandacht voor de problematiek van gevaarlijke stoffen als je afvalwater gaat hergebruiken, de nood aan bufferruimte,... Met de verschillende types gebruikers zoeken we circulair water op te schalen waar en wanneer dat een duurzame oplossing is voor mens en milieu.

Wie willen jullie meenemen en van wie verwachten jullie engagementen?

Wij hopen op termijn alle actoren te kunnen betrekken die mee willen nadenken, die de ruimte hebben om mee na te denken en die ook bereid zijn om engagement op te nemen. Flexibiliteit en wendbaarheid zijn voor ons kernwoorden. We willen haalbare vraagstukken onderzoeken in groepen van stakeholders en op die manier onze werkagenda opbouwen. We willen ook rekening houden met andere initiatieven die lopen in andere fora en complementair werken. We reiken de hand naar iedereen die wil meedenken, iedereen die frisse ideeën heeft en iedereen die samen met ons het verschil wil maken om te werken aan een robuuster watergebruik in de toekomst.

Ook de moeite waard

VLAIO | Dossier | Circulair water

Vraagje voor of over deze werkagenda?