Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu
 

WERKAGENDA
Chemie/Kunststoffen

 

werkagenda waterkringlopen

Werkagenda’s?

Werkagenda’s zijn partnerschappen binnen Vlaanderen Circulair die zich richten op circulaire acties binnen een strategisch thema, zoals hier chemie/kunststoffen.

Voor hun thema bepalen de partners welke acties ze op korte (1-5 jaar) termijn prioritair gaan ondernemen.

 

Die acties brengen ze samen in een ‘rollend actieplan’. Het plan bepaalt de grote ambities, stippelt enkele werkpaden uit en somt concrete acties op. Zo’n plan is rollend, omdat het niet in steen is gebeiteld, maar integendeel doorheen de tijd voortdurend bijgesteld wordt.

Het plan moet vooral verbinden en orchestreren wat al bestaat. Zo kunnen de bestaande circulaire initiatieven elkaar versterken en kunnen we hiaten vullen.

Een duo van trekkers (meestal een partij uit de overheid en een partij uit de privé) vuurt elke werkagenda aan. Een bredere kerngroep omringt de trekkers. Samen stippelen ze de weg uit.

 

Trekkers van deze werkagenda:

Luk Umans (OVAM) en Sofie Bracke (essenscia) lichten toe

DE WERKAGENDA CHEMIE/KUNSTSTOFFEN IN VRAAG & ANTWOORD

Wat zijn jullie ambities voor 2030/2050?

We zijn alvast ambitieus, als we zien wat een sterke chemie- en kunststoffensector Vlaanderen heeft. We willen de maatschappelijke behoeften in Vlaanderen op een duurzame manier invullen en chemie/kunststoffen kunnen daar een belangrijke rol in spelen. Ze worden immers in heel veel toepassingen gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan een operatiekwartier in een ziekenhuis waar materialen steriel ingepakt moeten kunnen zijn, de kleding van verzorgend personeel, of de wieken van onze windmolens.

Waar willen jullie op inzetten?

De werkagenda is een open co-creatief proces.

Enerzijds hebben we een aantal experten en instellingen bevraagd die expertise hebben over chemie en kunststoffen. Anderzijds gaan we ook een brede groep van stakeholders betrekken. Op basis van die input gaan we dan bekijken waar we samen op kunnen en willen inzetten.

Ook willen we bekijken hoe we complementair kunnen werken met de andere werkagenda’s. Zo lijkt het logisch dat we met de werkagenda chemie/kunststoffen in eerste instantie zouden focussen op de buitenste cirkel van materiaalkringlopen. De buitenste cirkel is de recyclage, het sluiten van de materiaalkringloop. De binnenste cirkel gaat meer over levensduurverlenging van producten, herstellen, en producten langer in de kringloopeconomie houden.

Ecodesign is echter ook een belangrijk topic. We moeten misschien met andere werkagenda's, zoals maakindustrie en circulair bouwen, bekijken hoe we dat samen kunnen oppikken. Die laatste werkagenda's zijn iets meer met de eindproducten bezig.

Ook met de werkagenda van de bio-economie, zien we duidelijke raakvlakken rond biomassa als hernieuwbare grondstof om de productie van chemie en kunststoffen te verduurzamen. Het is dus work in progress en we moeten dat samen met die andere betrokkenen verder uitklaren.

Wat zijn de knelpunten en hoe willen jullie die wegwerken?

Het zijn er wel wat, ze zijn ook bekend en beschreven. Zo denken we aan een verduidelijkende wetgeving, bijvoorbeeld rond de definitie van mechanische en chemische recyclage.

We moeten ook de partners in de kring dichter bij elkaar brengen. Meer specifiek moeten we de aanbodzijde, de chemie en de kunstfoproducerende bedrijven, in contact brengen met de afvalverwerkende sector. Door die dialoog kunnen ze kwaliteit van hun materialen op elkaar afstemmen.

Ook op het internationale toneel moeten we samen werk verzetten. We moeten de Vlaamse strategische dossiers er verdedigen. Dan denken we bijvoorbeeld aan aspecten van de REACH-wetgeving of trajecten rond internationale handel in afvalstoffen.

Wie willen jullie meenemen en van wie verwachten jullie engagementen?

Eigenlijk kan iedereen die mee wil werken een seintje geven om mee in het project te stappen. Het is natuurlijk wel belangrijk dat die engagementen passen binnen de Vlaamse ambitie naar meer circulariteit en een duurzame maatschappij. Ze moeten ook passen in een algemeen kader waarin we streven naar een evenwicht tussen de nuttige bijdrage van chemie en kunststoffen in het invullen van maatschappelijke noden, en het verminderen van impact op menselijke gezondheid, leefmilieu, klimaat, etc. Maar binnen dat kader kan iedereen die goesting heeft meewerken aan de werkagenda. We gaan echt focussen op acties binnen Vlaanderen om die transitie te versnellen.

Vraagje voor of over deze werkagenda?